COMUNICAT C.J.A. – Nr. 2 / 24.03.2022

Comisia Județeană a Arbitrilor Arad a luat notă cu deosebită surprindere de informațiile apărute în presa on-line cu referire la o serie de presupuse fapte imorale produse în afara activității gestionate de noi de unul dintre arbitri din cadrul lotului nostru.

Urmare a celor expuse, care, dacă s-ar dovedi a fi adevărate, ar fi de o gravitate deosebită și cu un grad de pericol social ridicat, președintele C.J.A. Arad, va avea în cel mai scurt timp posibil o discuție privată cu arbitrul în vederea clarificării aspectelor care țin de conduita acestuia în societate, atât pe terenul de fotbal cât și în afara acestuia, care să îi asigure probitatea morală și integritatea necesară pentru a presta activitatea de arbitru fotbal.

Comisia Județeană a Arbitrilor Arad se delimitează în cel mai ferm mod posibil de orice acțiune sau atitudine care poate să constituie un abuz, o faptă antisocială, hărțuire sau violență, de orice fel, și se declară decisă să aplice regulamentele disciplinare în vigoare în ceea ce privește conduita și moralitatea arbitrilor sau observatorilor din cadrul acesteia.

Cum faptele descrise de presa on-line se presupune la acest moment a fi fost săvârșite fără un amestec direct a activității de arbitru de fotbal și în afara oricărei legături sau influențe legate de această calitate, considerăm că autoritățile competente și instituțiile direct interesate trebuie să analizeze cu celeritate situația, să tragă concluziile și, dacă este cazul, să aplice măsurile legale și procedurale impuse de astfel de comportamente, urmând ca, funcție de acestea și de eventualele informații suplimentare apărute, să analizăm și să ne asumăm luarea unor măsuri adaptate la gravitatea faptei, în concordanță cu prevederile R.O.D.A.A.F.

Departamentul Comunicare C.J.A. Arad