BIROUL COMISIEI JUDEŢENE A ARBITRILOR ARAD

A stabilit în şedinţa ordinară din 27 mai 2014 detaliile în ceea ce priveşte CONCURSUL DE PROMOVARE A ARBITRILOR / ARBITRILOR ASISTENŢI ÎN LIGA 4 JUDEŢEANĂ ARAD care se va desfăşura, aşa cum am anunţat anterior în 26 IUNIE 2014, ora 17.00 – EXAMEN TEORETIC (sala de şedinţe UVVG Arad), ora 19.00 – EXAMINARE FIZICĂ (stadion GLORIA).

Astfel, aducem la cunoştinţa tuturor celor interesaţi urmatoarele:

LOCURI SCOASE LA CONCURS:

  – ARBITRI: 3 locuri

  – ARBITRI ASISTENŢI: 6 locuri

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS:

  – calificativul de ARBITRU de MINIM 2 ANI CALENDARISTICI

  – APT MEDICAL PENTRU ACTIVITATEA DE ARBITRU, atestat prin ADEVERINŢĂ eliberată de CABINETUL DE MEDICINĂ SPORTIVĂ

  – Achitarea unei TAXE DE PARTICIPARE de 50 lei

  – TERMENUL LIMITĂ DE ÎNSCRIERE LA CONCURS: 23 IUNIE 2014

METODOLOGIA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:

  1. PROBA TEORETICĂ (UVVG – ora 17.00) – va consta din 10 întrebări în 30 minute

  2. PROBA VIDEO (UVVG – ora 17.30) – va consta din analiza şi verdictul corect pentru 10 clipuri video

  3. PROBA FIZICĂ (GLORIA – ora 19.00) – va consta din TESTUL COOPER (12 min.) / ARBITRI, respectiv TESTUL MINICOOPER (8 min.) / ARBITRI ASISTENŢI

BIBLIOGRAFIE PROBA TEORETICĂ:

  – LEGILE JOCULUI – EDIŢIA 2013 / 2014

BIBLIOGRAFIE PROBA VIDEO:

  – DVD FIFA / 2013 – partea I

SISTEMUL DE NOTARE ÎN CADRUL PROBEI FIZICE:

  – ARBITRI:

  – nota 7: 2.900 m, nota 7,5: 2.950 m, nota 8: 3.000 m, nota 8,5: 3.050 m, nota 9: 3.100 m, nota 9,5: 3.150 m, nota 10: >= 3.200 m

  – ARBITRI ASISTENŢI:

  – nota 7: 2.000 m, nota 7,5: 2.025 m, nota 8: 2.050 m, nota 8,5: 2.075 m, nota 9: 2.100 m, nota 9,5: 2.125 m, nota 10: >=2.150 m

METODA DE CALCUL A MEDIEI DE ADMITERE ÎN CADRUL LOTULUI LIGII 4

  – Notei finale obţinute la TESTAREA TEORETICĂ i se va aplica COEFICIENT 2

  – Notei finale obţinute la TESTAREA VIDEO i se va aplica COEFICIENT 2

  – Notei finale obţinute la TESTAREA FIZICĂ i se va aplica COEFICIENT 3

  – Nota finală obţinută la fiecare testare SE ÎNMULŢEŞTE CU COEFICIENTUL RESPECTIV, iar produsul înmulţirilor SE ADUNĂ, ÎMPĂRŢINDU-SE APOI LA SUMA COEFICIENŢILOR (7), rezultatul astfel obţinut constituind MEDIA DE ADMITERE (RODAAF, ediţia Aprilie 2012, art. 56.1).

* NEREALIZAREA BAREMULUI LA UNA DIN PROBE ATRAGE DUPĂ SINE ELIMINAREA CANDIDATULUI DIN CONCURS (NOTA OBŢINUTĂ LA FIECARE DIN PROBELE SUSŢINUTE NU TREBUIE SĂ FIE MAI MICĂ DE 7.00).

Pentru orice detalii suplimentare cu referire la CONCURSUL DE PROMOVARE menţionat, vă rugăm să nu ezitaţi în a contacta MEMBRII BIROULUI C.J.A. Arad.