Extras

din cadrul Conferinţei de Presă a

Comisiei Judeţene de Fotbal Arad


  Comisia Judeţeană a Arbitrilor Arad a susţinut în data de 23 septembrie 2016 o Conferinţă de Presă la Sala de Şedinţe a Hotel Iris din Arad, în cadrul căreia s-au abordat subiecte de actualitate în ceea ce priveşte activitatea Comisiei de la instalare până în prezent, cât şi proiecte viitoare. Ca invitaţi, s-au alăturat membrilor Comisiei, dl. Adrian LUCACI – Preşedinte A.J.F. Arad şi dl. Vasile RAD – Secretar General A.J.F. Arad, care au subliniat susţinerea fără rezerve a activităţii C.J.A. Arad, bazat pe realizările acesteia până la momentul actual.

  Astfel, în acest sens, printre altele, s-au dezbătut următoarele:

 1. Situaţie actuală lot arbitri – dificultăţi / oportunităţi / modalitate delegări
 • au fost preluaţi un număr de 82 arbitri prezenţi la testări;
 • au fost reactivaţi un număr de 5 arbitri;
 • au absolvit cursul de arbitri un număr de 17 participanţi, din care 11 sunt în activitate;
 • numărul de arbitri pe care ne putem baza în prezent este de 84;
 • un număr de 7 arbitri fac parte din loturile C.C.A.;
 • în plus, un număr de 6 arbitri fac parte din loturile de arbitri delegabili la jocurile de juniori republicani, organizate de F.R.F;
 • C.C.A. comunică jocurile pe site-urile de internet / serverele dedicate cu maxim 48 de ore înainte de desfăşurarea jocurilor;
 • există situaţii inevitabile de indisponibilitate a arbitrilor, bazate pe probleme personale, în medie 10 / 12 arbitri în fiecare săptămână;
 • numărul uzual de jocuri desfăşurate în cadrul unei săptămâni normale sunt: 8 – liga 4, 13 – liga 5, 10 – liga 6 = necesar 93 arbitri (jocuri seniori) + 11 jocuri (juniori 1) = 33 arbitri + 20 jocuri (juniori C + D + E) = 45 arbitri;
 • în situaţia dată apar pot apărea permanent modificări inevitabile în componenţa brigăzilor de arbitri delegate, care trebuie operate chiar şi după publicare, funcţie de necesităţi;
 • pentru a evita multiplele modificări s-a optat pentru afişarea delegărilor în ziua de vineri, după ora 20.00.
 • începând din 2016, C.J.A. Arad a optat pentru creşterea nivelului de pregătire / testare a lotului de elită judeţean a arbitrilor, prin alinierea la trendul actual al acţiunilor de acest fel;
 • în acest sens s-au modificat modalităţile de testare a arbitrilor, aplicându-se teste fizice moderne, de tip YO-YO / ARIET;
 • de asemenea, în vederea schimbului de experienţă, a întăririi spiritului de echipă şi a posibilităţilor de pregătire continuă, s-a procedat la condensarea testărilor şi cursurilor de instruire şi perfecţionare în cadrul unei consfătuiri desfăşurată pe durata a 2 zile, într-o locaţie diferită de cotidian, Căsoaia.
 • de la data constituirii actualei Comisii Judeţene a Arbitrilor, în urma prestaţiei la jocurile din cadrul Campionatelor organizatre de A.J.F. Arad, au fost sancţionaţi cu etape de suspendare:
 1. Modalitate modernă de testare a componenţilor Ligii 4
 1. Comisia de Disciplină
 1. 1.27 arbitri – total 57 etape
  1. 1.Arbitri: 11 – total 25 etape
  2. 2.Arbitri Asistenţi: 16 – total 32 etape

 1. Listă arbitri / arbitri asistenţi concurs Liga 3
 • În data de 7 / 8 octombrie 2016, la Bucureşti, va avea loc CONCURSUL DE PROMOVARE A ARBITRILOR ÎN LOTUL C.C.A. – LIGA 3;
 • C.J.A. Arad, după analizarea cererilor şi dosarelor de participare a decis trimiterea la concurs a următorilor arbitri / arbitri asistenţi:

1.Arbitri:

 1. 1.Bîtea Radu
 2. 2.Jurcă Teodor

2.Arbitri Asistenţi:

 1. 1.Berariu Lucian
 2. 2.Căşuţ Cristian
 3. 3.Opitz Roland
 4. 4.Stanciu Vlăduţ;

 • pentru toţi candidaţii s-a obţinut avizul ofiţerului regional Nicolae Grigorescu.
 • C.J.A. Arad a optat ca, pe lângă tradiţionalul schimb de arbitri cu colegii din Comisia Arbitrilor din judeţul Bekes, Ungaria, să procedeze la extinderea colaborării cu Comisiile din judeţele limitrofe, Timiş şi Bihor, respectiv cu alte comisii care, la nivel regional, să poată colabora în acest sens (ex. Maramureş);
 • prin aceste proiecte se doreşte atât probarea competenţelor arbitrilor din loturile judeţene arădene, cât şi suplinirea în cazuri particulare a nevoilor specifice de delegare a fiecărei comisii în parte.
 • având în vedere nevoile de comunicare tot mai eficientă, A.J.F. Arad va lansa în curând un site de internet adaptat nevoilor şi cerinţelor actuale, atât al forurilor coducătoare a fotbalului românesc, cât şi a necesităţilor membrilor afiliaţi;
 • secţiunea dedicată va cuprinde atât date statistice, cât şi informaţii specifice referitoare la activitatea arbitrilor şi forului conducător a acestora;
 • secţiunea delegărilor va fi coordonată direct, acestea fiind afişate spre informare într-o singură locaţie, astfel evitându-se eventualele neconcordanţe înregistrate anterior;
 • actualizarea datelor se va face mai eficient, iar responsabilitatea în ceea ce priveşte informaţiile va fi alocată corespunzător.
 • în vederea lărgirii lotului de arbitri, C.J.A. Arad va organiza în această toamnă un nou curs de arbitri, la care pare pot participa cursanţi având vârsta între 17 şi 32 ani.
 • solicitările din partea candidaţilor cu vârsta între 14 şi 17 ani se vor putea efectua în condiţii de voluntariat;
 • cursul, de tip intensiv, se va efectua pe durata a 2 luni calendaristice.
 • Preşedintele Cadar a subliniat faptul că se declară mulţumit de rezultatele obţinute de Comisia numită în luna Ianuarie 2016;
 • S-a precizat faptul că aceasta va continua în formula actuală:
 1. Proiect colaborare C.J.A. regionale
 1. Proiect site internet A.J.F. / C.J.A. Arad
 1. Şcoala de Arbitri
 1. Continuitate în cadrul Comisiei Judeţene a Arbitrilor Arad
 1. 1.Răzvan CADAR – Preşedinte
 2. 2.Marius ALEXA – Vicepreşedinte
 3. 3.Romulus TĂNĂSESCU – Secretar
 4. 4.Leontin BUDA – Departament Delegări
 5. 5.Corneliu TIULEA – Departament Observatori Arbitri
 6. 6.Valentin VANCI – Departament Disciplină Arbitri
 7. 7.Sorin ROTARU – Departament Financiar – Contabil

Biroul de Presă C.J.A. Arad

Arad, 24.09.2016