ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE FOTBAL ARAD

COMISIA JUDEŢEANĂ A ARBITRILOR

Nr. 24 / 29.07.2013

DECIZIE

În urma CONCURSULUI OBSERVATORILOR DE ARBITRI susţinut în data de 25 iulie 2013 s-a stabilit lotul LIGII 4 judeţene Arad pentru anul competiţional 2013 / 2014, declarându-se ADMIŞI următorii, în ordinea notelor finale obţinute:

 1. 1. TIULEA Corneliu – 10,00
 2. 2. TODERICI Mircea – 9,70
 3. 3. ENOIU Traian – 8,40
 4. 4. BRĂNIŞCAN Ioan – 8,10
 5. 5. OLOGEANU Cristian – 7,80
 6. 6. JIVAN Mihai – 7,70
 7. 7. OLOGEANU Dan – 7,70
 8. 8. VĂTRAN Dorin – 7,70
 9. 9. CIURESCU Victor – 7,60

De asemenea, întrunind condiţia de obţinere a notei finale de minim 6,00, au fost ADMIŞI în lotul OBSERVATORILOR DE ARBITRI pentru LIGA 5 şi 6 judeţeană în anul competiţional 2013 / 2014 următorii, în ordinea notei finale obţinute:

 1. 1. RUSAN Dumitru – 7,40
 2. 2. NEGRU Marin – 6,50
 3. 3. PETRIŞOR Gheorghe – 6,50
 4. 4. MANUŞOV Iosif -6,10
 5. 5. FORTON Nicuşor – 6,00

Dat fiind faptul că, în conformitate cu comunicatele anterioare, rămân disponibile încă 6 locuri pentru loturile LIGII 5 şi 6, BIROUL COMISIEI JUDEŢENE A ARBITRILOR decide menţinerea acestora la CONCURS, acordând drept de participare pentru completarea acestora tuturor celor care îndeplinesc criteriile de participare.

Astfel, în conformitate cu cererile depuse şi evidenţa C.J.A., pentru ocuparea celor 6 locuri vacante pot participa următorii, care din diferite motive nu au obţinut nota finală de promovare / nu s-au prezentat la concursul anterior:

 1. 1. ALB Ioan
 2. 2. AXENTE Mircea
 3. 3. BÂNDEA Petru
 4. 4. BIRO Oliver
 5. 5. BONDAR Mircea
 6. 6. DEHELEAN Nicolae
 7. 7. GORNIC Mircea
 8. 8. MAGHIAR Petre
 9. 9. MIHUŢA Petru
 10. 10. NEGRILĂ Raul
 11. 11. PARASCA Claudiu
 12. 12. PROTASE Alexa
 13. 13. ROŞCA Mircea
 14. 14. ŞTRENGAR Virgil

CONCURSUL pentru ocuparea locurilor disponibile va avea loc JOI, 8 AUGUST 2013, ORA 17.00, LA SALA DE ŞEDINŢE de la U.V.V.G., în proximitatea COPLEXULUI PERLA de pe MALUL MUREŞULUI, prezenta comunicare fiind făcută exclusiv prin intermediul site-ului oficial de internet a C.J.A. Arad, www.cja-arad.ro.

Preşedinte CJA Arad

Claudiu Tripa