Comisia Județeană a Arbitrilor Arad

Anunță organizarea în data de 05 Octombrie 2023, ora 18:00, la sediul A.J.F. Arad a EXAMENULUI DE PROMOVARE A ARBITRILOR ÎN CATEGORIA I, respectiv în CATEGORIA a II-a.

Condițiile de participare la examen sunt prevăzute în R.O.D.A.A.F. (Act. Dec. 2022), art. 89-95, și sunt după cum urmează:
• CATEGORIA I
1. Să aibă un stagiu de cel puțin 9 luni în categoria a II-a. Să fi condus ca arbitru sau arbitru asistent cel puțin 15 jocuri oficiale, ca arbitru de categoria a II-a;
2. C.J.A./C.M.A pot aproba reducerea stagiului și a numărului de jocuri pentru jucătorii internaționali sau naționali Ligile 1, 2 și 3, precum și pentru arbitri femei care au dovedit calități deosebite pentru arbitraj;
3. Să fi participat cu regularitate la ședințele organizate de Comisia Județeană a Arbitrilor;
4. Să nu fi suferit sancțiuni disciplinare la jocurile arbitrate în ultimele 12 luni;
5. Să aibă recomandarea subcomisiei judeţene (municipiului Bucureşti) a arbitrilor, în județele unde există o astfel de comisie și / sau a ofițerului de dezvoltare.
• CATEGORIA II
1. Să aibă cel puțin 6 luni vechime ca arbitru stagiar;
2. Să fi condus cel puțin 12 jocuri oficiale, ca arbitru;
3. Să fi participat la ședințele de pregătire și la ședințele organizate de Comisia Județeană a Arbitrilor;
4. Să nu fi suferit sancțiuni disciplinare la jocurile arbitrate în ultimul sezon competițional;
5. Să aibă recomandarea subcomisiei (în județele unde există o astfel de comisie) și / sau a ofițerului de dezvoltare.

Promovarea în categorie se face pe bază de EXAMEN SCRIS.

Nota minimă pentru promovarea într-o categorie superioară este 7.

TOȚI ABSOLVENȚII CURSULUI DE ARBITRI (STAGIARI) – ȘCOALA DE ARBITRI C.J.A. ARAD DIN ANII 2023 (derogare C.J.A. Arad) ȘI ANTERIOR AU DREPT DE PARTICIPARE LA EXAMENUL DE OBȚINERE A CATEGORIEI a II-a.

TOȚI ARBITRI C.J.A. ARAD CARE AU OBȚINUT CATEGORIA a II-a ÎN ANUL 2022 SAU ANTERIOR AU DREPT DE PARTICIPARE LA EXAMENUL DE CATEGORIA I.

DOSARELE DE PARTICIPARE SE DEPUN LA C.J.A. ARAD (ORICARE MEMBRU) PÂNĂ LA DATA DE 2 OCTOMBRIE 2023 și vor conține:
1. Cerere de înscriere;
2. Fişă tip cu datele personale (după modelul elaborat de Comisia Centrală a Arbitrilor);
3. Lista jocurilor conduse în perioada de stagiu premergătoare examenului, avizată de președintele C.J.A. / C.M.A.;
4. Certificat de cazier judiciar;
5. Avizul medical, din care să rezulte că este apt pentru arbitraj, eliberat de cabinetul medico – sportiv județean.

AVIZUL MEDICAL nu este necesar arbitrilor care l-au depus deja la testările fizice și teoretice din luna August 2023. Cei care nu au participat la testări sau care nu au depus adeverința medicală sunt rugați să o insereze în dosar.

LISTA JOCURILOR CONDUSE va fi întocmită de C.J.A. Arad, urmare a depunerii dosarului și nu este necesar a fi inserată în acesta de către candidat.

Analiza și validarea dosarelor de participare la EXAMEN va fi făcută de C.J.A. Arad în perioada de la depunerea acestora până la organizarea concursului. Eventualele neconformități se vor comunica individual celor în cauză, în timp util.

ATENȚIE!!!
Lipsa de la dosar a oricărui document din cele menționate atrage după sine imposibilitatea de participare la examen, astfel încât vă rugăm să acționați din timp în obținerea acestora.

BIBLIOGRAFIA pentru examen: LEGILE JOCULUI (2022 – 2023), R.O.D.A.A.F. (2022) și R.O.A.F. (2018).

Rugăm ARBITRI care au drept de participare la examen să anunțe cât mai curând posibil intenția de participare oricărui membru C.J.A. Arad, în scopuri logistice și de organizare.

Relații suplimentare se pot obține în orice moment de la oricare din membri C.J.A. Arad.