COMISIA JUDEŢEANĂ A ARBITRILOR ARAD

Anunţă ARBITRI care îndeplinesc condiţiile de participare de organizarea EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎNTR-O CATEGORIE SUPERIOARĂ (categ. a II-a, respectiv categ. I), după următoarele repere:

– Data : 08 octombrie 2016

– Ora : 10.00

– Locaţia : Sediul A.J.F. Arad – str. Infanteriei, nr. 3, Parter

– Taxa de participare: 100 lei (se depune odată cu dosarul de înscriere direct la oricare din mambrii C.J.A. Arad)

– Dosarul de înscriere se depune până la data concursului direct la oricare din membri C.J.A. Arad), conform R.O.D.A.A.F., trebuie să cuprindă:

  – Cerere de înscriere;

  – Fişă personală tip F.R.F. (se poate obţine e-mail urmare a solicitării directe de la: marketing.cja.arad@gmail.com);

  – Tabel jocuri conduse în cadrul categoriei (se poate obţine tipizat la cerere la adresa de e-mail amintită, se completează de candidat şi se avizează de C.J.A. Arad);

  – Recomandare din partea Preşedintelui C.J.A. (se obţine de la C.J.A. Arad odată cu depunerea dosarului).

– Condiţii de participare, conform R.O.D.A.A.F.:

  – Categoria I:

  – minim 18 luni experienţă în cadrul Categoriei a II-a (pot participa toţi arbitri care au obţinut categ a II-a înainte de 03.2015);

  – minim 15 jocuri oficiale conduse în cadrul categ. a II-a.

  – Categoria a II-a:

  – minim 6 luni experienţă ca Arbitru Stagiar (pot participa la examen toţi absolvenţii ultimului curs de arbitri organizat de C.J.A. Arad plus restul arbitrilor care nu şi-au obţinut până în prezent categ. a II-a);

  – conducerea a minim 12 jocuri oficiale.

– Modalitate examinare: 10 întrebări tip grilă

– Bibliografie:

  – Legile Jocului de Fotbal;

  – Regulamentul de Organizare a Activităţii Fotbalistice.

Toţi doritorii de a participa la examenele menţionate mai sus sunt rugaţi să apeleze cât mai curând posibil membrii C.J.A. Arad pentru a îşi manifesta intenţia de participare. Pentru anunţarea acesteia şi pentru obţinerea tipizatelor necesare, rugam contactarea prin e-mail a departamentului marketing: marketing.cja.arad@gmail.com.