ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE FOTBAL ARAD

COMISIA JUDEŢEANĂ A ARBITRILOR

GHID DE CONDUITĂ PENTRU ARBITRII ŞI OBSERVATORII DE ARBITRI

DELEGAŢI LA JOCURILE DIN CADRUL COMPETIŢIILOR ORGANIZATE DE A.J.F. ARAD

Arbitrii şi observatorii de arbitri sunt obligaţi să participe la cel puţin una din şedinţele bilunare, organizate de Comisia Judeţeană a Arbitrilor;

Delegările arbitrilor şi ale observatorilor de arbitri vor fi aduse la cunoştinţa acestora prin intermediul site-ului Comisiei Judeţene a Arbitrilor, pentru celelalte surse de informare C.J.A. neasumându-şi responsabilitatea;

Arbitrii şi observatorii de arbitri care îşi anunţă indisponibilitatea după ce delegările au fost făcute publice vor fi reţinuţi de la delegări automat şi în etapa următoare;

Arbitrii şi observatorul de arbitri vor lua legătura între ei, dar şi cu observatorul de joc delegat, cel puţin cu o zi înaintea datei de disputare a jocului, până cel târziu la ora 21:00, în vederea rezolvării problemelor organizatorice legate de deplasare. Arbitrul este cel care declanşează această procedură;

Arbitrii se vor deplasa la locul de disputare a jocului echipaţi cu treningurile oficiale ale C.J.A. Arad, iar observatorii de arbitri vor avea o ţinută decentă;

Oficialii A.J.F. sunt obligaţi să ajungă la terenul de joc cu cel puţin 60 minute înaintea orei de începere a jocului şi să înceapă procedura de verificare a bazei sportive, arătându-se organizatorilor, în caz de nereguli, ceea ce trebuie remediat;

Înainte de joc, observatorul de arbitri va purta o scurtă discuţie cu membrii brigăzii, care va putea conţine unele chestiuni tehnice, dar va avea şi un caracter mobilizator;

Înainte de joc, între arbitri va avea loc de asemenea o discuţie în care se vor pune la punct detalii privind colaborarea din cadrul brigăzii;

Arbitrii vor începe încălzirea cu 40 minute înainte de joc, iar aceasta nu va dura mai puţin de 15 minute;

Arbitrii şi observatorul de arbitri sunt obligaţi să participe la şedinţa tehnică de dinaintea jocului, arbitrul trebuind să atragă atenţia delegaţilor echipelor asupra aspectelor organizatorice (locul de încălzire a jucătorilor de rezervă, purtarea de către aceştia a maieurilor de departajare, existenţa mingilor de rezervă, momentul în care poate să pătrundă cadrul medical pe terenul de joc etc)

Înainte de joc, arbitrii asistenţi vor verifica cardurile (carnetele de legitimare) ale jucătorilor (arbitrul asistent 1, cele ale echipei gazdă; arbitrul asistent 2 cele ale echipei oaspete), comunicând arbitrului orice neregulă semnalată, acesta fiind cel răspunzător de valabilitatea acestora;

Înainte de joc, arbitrul va verifica documentele persoanei care asigură asistenţa medicală (delegaţia eliberată de organul sanitar competent şi actul de identitate);

Înainte de începerea jocului, la marginea terenului, se va efectua, de către delegaţii echipelor şi arbitrii asistenţi, verificarea identităţii jucătorilor titulari şi de rezervă, mai puţin la Liga a IV-a. La această procedură asistă arbitrul şi observatorul de joc, căruia îi vor fi înmânate apoi cardurile;

Observatorul de arbitri va ocupa, pe toată durata jocului, poziţia din care are cea mai bună vizibilitate;

Înainte de pătrunderea pe terenul de joc a brigăzii de arbitri şi a echipelor, nu este necesar ca arbitrul să rostescă niciun discurs. Dacă chiar o va face acesta trebuie să fie scurt, clar, cuprinzător şi rostit pe uu ton hotărât. De multe ori un simplu ,,Succes!”, are un mai mare efect decât un dicurs fără noimă;

În timpul în care arbitrii asistenţi verifică regularitatea plaselor porţilor, arbitrul va verifica, ajutat de observatorul de joc, identitatea persoanelor care au dreptul de a ocupa loc pe băncile tehnice ale echipelor;

În timpul jocului, arbitrul asistent 1, în colaborare cu observatorul de joc, vor avea sub observaţie persoanele ocupante ale băncilor tehnice;

La începutul celei de a doua reprize, dacă se solicită înlocuiri de jucători, de procedura acestora se va ocupa arbitrul, în timp ce arbitrii asistenţi verifică regularitatea plaselor porţilor;

Observatorul de arbitri nu are permisiunea de a purta discuţii cu nicio persoană din afara oficialilor A.J.F. sau să facă declaraţii în presă, pe marginea prestaţiei arbitrilor;

După terminarea jocului, observatorul de arbitri se va deplasa la vestiarul arbitrilor, le va mulţumi pentru prestaţie şi îşi va confrunta notiţele sale cu cele ale arbitrilor, cu privire la sancţiunile disciplinare;

În mod obligatoriu, după joc, observatorul de arbitri va avea o discuţie cu arbitrii, referitor la prestaţia acestora, începându-se cu aspectele pozitive, continuând apoi cu cele de îmbunătăţit. Discuţia se va încheia de asemenea cu un ton optimist, care să dea încredere, pe viitor, arbitrilor. Observatorul va da prilejul arbitrilor să îşi expună punctele de vedere, pe marginea subiectelor discutate. Şedinţa de după joc nu trebuie să depăşească 15 minute. În raportul observatorului de arbitri nu poate fi trecut niciun aspect negativ care nu a fost discutat, după joc, cu arbitrii;

Observatorul de joc de la Liga a 4-a va lua legătura telefonic cu preşedintele C.J.A., în cel mult 15 minute după joc, pentru a-i oferi acestuia relaţii referitoare la prestaţia arbitrilor;

Oficialilor A.J.F. le este interzis să participe la masa de protocol de după joc, oferită de vreuna dintre echipe, în altă locaţie decât vestiarul arbitrilor;

Arbitrul şi observatorul de arbitri (la Ligile a 5-a şi a 6-a) vor depune rapoartele la sediul A.J.F. până cel târziu luni la ora 10:00, iar în cazul în care nota vreunui arbitru va fi sub 8,00 observatorul de arbitri îl va anunţa telefonic pe preşedintele C.J.A., în cel mult 30 minute după joc;

Observatorul de arbitri de la Liga a 4-a va trimite raportul, în format electronic, la adresa secretariat@cja-arad.ro„>secretariat@cja-arad.ro, până cel târziu luni la ora 10:00;