CONSFĂTUIRE ARBITRI / ARBITRI ASISTENŢI - LOT LIGA 4

Imprimare
PDF

COMISIA JUDEŢEANĂ A ARBITRILOR ARAD

Anunţă organizarea

CONSFĂTUIRII ARBITRILOR / ARBITRILOR ASISTENŢI - LOT LIGA 4

care se va desfăşura în perioada 12 / 13 august 2016.

Participarea tuturor componenţilor lotului de LIGA 4 este OBLIGATORIE, în cadrul acesteia susţinându-se şi testările premergătoare începutului de sezon competiţional 2016 / 2017, după cum urmează:

- TESTARE TEORETICĂ

  - 5 întrebări tip grilă

  - 5 întrebări teoretice

  - BIBLIOGRAFIE: Legile Jocului + R.O.A.F.

- TESTARE FIZICĂ

  - ARBITRI: Test YO-YO

  - ARBITRI ASISTENŢI: Test ARIET

Participarea la CONSFĂTUIREA ARBITRILOR / ARBITRILOR ASISTENŢI - LOT LIGA 4 - este condiţionată de PREZENTAREA ÎNAINTE DE ÎNCEPERE a ADEVERINŢEI MEDICALE ELIBERATE DE CABINETUL DE MEDICINĂ SPORTIVĂ (EXCLUSIV!!!).

Taxa de participare şi locaţia va fi comunicată ulterior.

PROGRAM RELUARE ACTIVITATE C.J.A. ARAD - SEZON COMPETIŢIONAL 2016 / 2017

Imprimare
PDF

COMISIA JUDEŢEANĂ A ARBITRILOR ARAD

A decis în cadrul şedinţei din 20 iunie 2016 PROGRAMUL DE RELUARE A ACTIVITĂŢII în vederea începerii campionatelor organizate de A.J.F. Arad în anul competiţional 2016 / 2017:

1. Reluarea ŞEDINŢELOR DE PREGĂTIRE A ARBITRILOR (pot participa şi OBSERVATORII DE ARBITRI) - 05 augiust 2016 - sala de şedinţe din cadrul U.A.V. Arad

2. CONSFĂTUIRE ARBITRI / ARBITRI ASISTENŢI LOT LIGA 4 - 12 / 13 august 2016 - locaţia va fi comunicată ulterior

3. Începere CURS INTENSIV ARBITRI FOTBAL - 16 august 2016 - sala de şedinţe A.J.F. Arad

4. CONCURS PROMOVARE LOT LIGA 4 - 20 august 2016 - stadion "GLORIA" Arad + sala de şedinţe din cadrul U.A.V. Arad

5. TESTARE FIZICĂ / TEORETICĂ ARBITRI LOT LIGA 5 / 6 - 20 august 2016 - stadion "GLORIA" Arad + sala de şedinţe din cadrul U.A.V. Arad

6. CONCURS ADMITERE LOT OBSERVATORI DE ARBITRI - 20 august 2016 - sala de şedinţe din cadrul U.A.V. Arad

7. TESTARE LOT OBSERVATORI DE ARBITRI - 20 august 2016 - sala de şedinţe din cadrul U.A.V. Arad

COMPONENŢA LOT ARBITRI - MONITORIZARE C.C.A. 2016 / 2017

Imprimare
PDF

COMISIA JUDEŢEANĂ A ARBITRILOR ARAD

A hotărât în şedinţa din data de 08.06.2016 ARBITRI / ARBITRI ASISTENŢI participanţi la selecţia pentru LOTUL DE TALENTE MONITORIZATE DE C.C.A. ÎN CAMPIONATUL 2016 / 2017 pentru promovarea în LIGA 3, care va avea loc la DEVA, în data de 21 IUNIE 2016 (terenul va fi comunicat ulterior:

- ARBITRI:

  - BÎTEA Radu

  - IOVA Cătălin

  - JURCĂ Tudor

- ARBITRI ASISTENŢI:

  - BERARIU Lucian

  - BONDAR Daniel

  - OPITZ Roland

  - PÎSLARU Andrei

  - STANCIU Vlăduţ.

Participanţii vor avea asupra lor în mod obligatoriu ADEVERINŢA MEDICALĂ ELIBERATĂ DE CABINETUL DE MEDICINĂ SPORTIVĂ JUDEŢEANĂ.

Le dorim SUCCES tuturor!

CONCURS PROMOVARE LIGA 4 2016 / 2017 - ARBITRI / ARBITRI ASISTENŢI

Imprimare
PDF

COMISIA JUDEŢEANĂ A ARBITRILOR ARAD

A decis în şedinţa ordinară din 03 Mai 2016 reperele şi modalitatea SUSŢINERII CONCURSULUI DE PROMOVARE A ARBITRILOR / ARBITRILOR ASISTENŢI ÎN LOTUL LIGII 4 pentru anul competiţional 2016 / 2017.

Astfel:

- DATA DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI: 27 AUGUST 2016

- LOCURI SCOASE LA CONCURS:

  - ARBITRI: 3 locuri

  - ARBITRI ASISTENŢI: 2 locuri

- CONDIŢII DE PARTICIPARE:

  - minim CATEGORIA 2

- TESTAREA TEORETICĂ:

  - 20 întrebări:

  - 10 întrebări tip grilă LEGILE JOCULUI

  - 6 întrebări teoretice LEGILE JOCULUI

  - 4 întrebări teoretice R.O.A.F.

- TESTAREA FIZICĂ:

  - viteză 6 serii x 40 m:

  - 6"0"" - nota 7.00

  - 5"8"" - 5"9"" - nota 8.00

  - 5"6"" - 5,7"" - nota 9.00

  - >5"5"" - nota 10.00

  - test COOPER:

  - ARBITRI: min. 2.800 m - 12 min.

  - 2.800 m - nota 7.00

  - 2.850 m - nota 7,50

  - 2.900 m - nota 8,00

  - 2.950 m - nota 8,50

  - 3.000 m - nota 9,00

  - 3.100 m - nota 9,50

  - >3.200 m - nota 10,00

  - ARBITRI ASISTEN'I: min. 2.000 m - 8 min.

  - 2.000 m - nota 7,00

  - 2.025 m - nota 7,50

  - 2.050 m - nota 8,00

  - 2.075 m - nota 8,50

  - 2.100 m - nota 9,00

  - >2.200 m - nota 10,00

- ADEVERINŢA MEDICALĂ pentru CONCURS va fi eliberată OBLIGATORIU de CABINETUL DE MEDICINĂ SPORTIVĂ.

TESTĂRI FIZICE LOT ARBITRI / ARBITRI ASISTENŢI DE PERSPECTIVĂ

Imprimare
PDF

COMISIA JUDEŢEANĂ A ARBITRILOR ARAD

A decis în cadrul şedinţei ordinare din 03.05.2016 susţinerea cu LOTUL ARBITRILOR DE PERSPECTIVĂ A UNOR SESIUNI DE TESTĂRI FIZICE, după cum urmează:

  - MIERCURI, 11 MAI 2016 - TEST COOPER:

  - 2.800 m. / 12 min. - ARBITRI

  - 2.000 m / 8 min. - ARBITRI ASISTENŢI

  - MIERCURI, 25 MAI 2016 - TESTARE LOT PERSPECTIVĂ:

  - TEST YOYO

  - TEST ARIET

Locaţia testărilor: Stadion GLORIA ARAD

Ora va fi comunicată ulterior.

Curs de arbitri

Banner
statistica_delegari_arbitrii

ajf_arad