GHIDUL DE CONDUITĂ PENTRU ARBITRII ŞI OBSERVATORI C.J.A. ARAD - 2015

Imprimare
PDF

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE FOTBAL ARAD

COMISIA JUDEŢEANĂ A ARBITRILOR

GHID DE CONDUITĂ PENTRU ARBITRII ŞI OBSERVATORII DE ARBITRI

DELEGAŢI LA JOCURILE DIN CADRUL COMPETIŢIILOR ORGANIZATE DE A.J.F. ARAD

Arbitrii şi observatorii de arbitri sunt obligaţi să participe la cel puţin una din şedinţele bilunare, organizate de Comisia Judeţeană a Arbitrilor;

Delegările arbitrilor şi ale observatorilor de arbitri vor fi aduse la cunoştinţa acestora prin intermediul site-ului Comisiei Judeţene a Arbitrilor, pentru celelalte surse de informare C.J.A. neasumându-şi responsabilitatea;

Arbitrii şi observatorii de arbitri care îşi anunţă indisponibilitatea după ce delegările au fost făcute publice vor fi reţinuţi de la delegări automat şi în etapa următoare;

Arbitrii şi observatorul de arbitri vor lua legătura între ei, dar şi cu observatorul de joc delegat, cel puţin cu o zi înaintea datei de disputare a jocului, până cel târziu la ora 21:00, în vederea rezolvării problemelor organizatorice legate de deplasare. Arbitrul este cel care declanşează această procedură;

Arbitrii se vor deplasa la locul de disputare a jocului echipaţi cu treningurile oficiale ale C.J.A. Arad, iar observatorii de arbitri vor avea o ţinută decentă;

Oficialii A.J.F. sunt obligaţi să ajungă la terenul de joc cu cel puţin 60 minute înaintea orei de începere a jocului şi să înceapă procedura de verificare a bazei sportive, arătându-se organizatorilor, în caz de nereguli, ceea ce trebuie remediat;

Înainte de joc, observatorul de arbitri va purta o scurtă discuţie cu membrii brigăzii, care va putea conţine unele chestiuni tehnice, dar va avea şi un caracter mobilizator;

Înainte de joc, între arbitri va avea loc de asemenea o discuţie în care se vor pune la punct detalii privind colaborarea din cadrul brigăzii;

Arbitrii vor începe încălzirea cu 40 minute înainte de joc, iar aceasta nu va dura mai puţin de 15 minute;

Arbitrii şi observatorul de arbitri sunt obligaţi să participe la şedinţa tehnică de dinaintea jocului, arbitrul trebuind să atragă atenţia delegaţilor echipelor asupra aspectelor organizatorice (locul de încălzire a jucătorilor de rezervă, purtarea de către aceştia a maieurilor de departajare, existenţa mingilor de rezervă, momentul în care poate să pătrundă cadrul medical pe terenul de joc etc)

Înainte de joc, arbitrii asistenţi vor verifica cardurile (carnetele de legitimare) ale jucătorilor (arbitrul asistent 1, cele ale echipei gazdă; arbitrul asistent 2 cele ale echipei oaspete), comunicând arbitrului orice neregulă semnalată, acesta fiind cel răspunzător de valabilitatea acestora;

Înainte de joc, arbitrul va verifica documentele persoanei care asigură asistenţa medicală (delegaţia eliberată de organul sanitar competent şi actul de identitate);

Înainte de începerea jocului, la marginea terenului, se va efectua, de către delegaţii echipelor şi arbitrii asistenţi, verificarea identităţii jucătorilor titulari şi de rezervă, mai puţin la Liga a IV-a. La această procedură asistă arbitrul şi observatorul de joc, căruia îi vor fi înmânate apoi cardurile;

Observatorul de arbitri va ocupa, pe toată durata jocului, poziţia din care are cea mai bună vizibilitate;

Înainte de pătrunderea pe terenul de joc a brigăzii de arbitri şi a echipelor, nu este necesar ca arbitrul să rostescă niciun discurs. Dacă chiar o va face acesta trebuie să fie scurt, clar, cuprinzător şi rostit pe uu ton hotărât. De multe ori un simplu ,,Succes!”, are un mai mare efect decât un dicurs fără noimă;

În timpul în care arbitrii asistenţi verifică regularitatea plaselor porţilor, arbitrul va verifica, ajutat de observatorul de joc, identitatea persoanelor care au dreptul de a ocupa loc pe băncile tehnice ale echipelor;

În timpul jocului, arbitrul asistent 1, în colaborare cu observatorul de joc, vor avea sub observaţie persoanele ocupante ale băncilor tehnice;

La începutul celei de a doua reprize, dacă se solicită înlocuiri de jucători, de procedura acestora se va ocupa arbitrul, în timp ce arbitrii asistenţi verifică regularitatea plaselor porţilor;

Observatorul de arbitri nu are permisiunea de a purta discuţii cu nicio persoană din afara oficialilor A.J.F. sau să facă declaraţii în presă, pe marginea prestaţiei arbitrilor;

După terminarea jocului, observatorul de arbitri se va deplasa la vestiarul arbitrilor, le va mulţumi pentru prestaţie şi îşi va confrunta notiţele sale cu cele ale arbitrilor, cu privire la sancţiunile disciplinare;

În mod obligatoriu, după joc, observatorul de arbitri va avea o discuţie cu arbitrii, referitor la prestaţia acestora, începându-se cu aspectele pozitive, continuând apoi cu cele de îmbunătăţit. Discuţia se va încheia de asemenea cu un ton optimist, care să dea încredere, pe viitor, arbitrilor. Observatorul va da prilejul arbitrilor să îşi expună punctele de vedere, pe marginea subiectelor discutate. Şedinţa de după joc nu trebuie să depăşească 15 minute. În raportul observatorului de arbitri nu poate fi trecut niciun aspect negativ care nu a fost discutat, după joc, cu arbitrii;

Observatorul de joc de la Liga a 4-a va lua legătura telefonic cu preşedintele C.J.A., în cel mult 15 minute după joc, pentru a-i oferi acestuia relaţii referitoare la prestaţia arbitrilor;

Oficialilor A.J.F. le este interzis să participe la masa de protocol de după joc, oferită de vreuna dintre echipe, în altă locaţie decât vestiarul arbitrilor;

Arbitrul şi observatorul de arbitri (la Ligile a 5-a şi a 6-a) vor depune rapoartele la sediul A.J.F. până cel târziu luni la ora 10:00, iar în cazul în care nota vreunui arbitru va fi sub 8,00 observatorul de arbitri îl va anunţa telefonic pe preşedintele C.J.A., în cel mult 30 minute după joc;

Observatorul de arbitri de la Liga a 4-a va trimite raportul, în format electronic, la adresa Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza "> Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , până cel târziu luni la ora 10:00;

LOTUL DE OBSERVATORI DE ARBITRI C.J.A. ARAD - SEZONUL COMPETIŢIONAL 2015 / 2016

Imprimare
PDF

COMISIA JUDEŢEANĂ A ARBITRILOR ARAD

Comunică că, în urma CONCURSULUI DE CLASIFICARE A OBSERVATORILOR DE ARBITRI organizat în data de 3 august 2015 de către C.J.A. şi A.J.F. Arad, a rezultat lotul celor care vor superviza şi nota activitatea arbitrilor / arbitrilor asistenţi la jocurile de fotbal din cadrul campionatului LIGA 4 organizat de forul fotbalistic judeţean în anul competiţional 2015 / 2016.

Lotul menţionat este constituit din 16 OBSERVATORI DE ARBITRI şi are următoarea componenţă:

1. APĂTEAN Adrian

2. BONDAR Mircea - Constantin

3. BRĂNIŞCAN Ioan

4. BUDA Leontin

5. CIURESCU Victor

6. DUMITRU Florin

7. ENOIU Traian

8. HERŢEG Doru

9. MANUŞOV Iosif

10. OLOGEANU Dan

11. OLOGEANU Dan - Cristian

12. TĂNĂSESCU Romulus - Cristian

13. TIULEA Corneliu

14. TODERICI Mircea

15. TRIPA Claudiu

16. VĂTRAN Dorin

Toţi componenţii lotului de OBSERVATORI DE ARBITRI vor putea fi delegaţi în sezonul competiţional 2015 / 2016 şi ca OBSERVATORI DE JOC în campionatele LIGA 5, LIGA 6, JUNIORI.

REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ A COMISIEI JUDEŢENE A ARBITRILOR - 2015

Imprimare
PDF

COMISIA JUDEŢEANĂ A ARBITRILOR ARAD

Informează pe toţi cei interesaţi că, la secţiunea CJA ARAD / REGULAMENTE a fost publicat REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ A COMISIEI JUDEŢENE A ARBITRILOR ARAD, EDIŢIA 2015.

COMUNICAT IMPORTANT TESTĂRI FIZICE ŞI TEORETICE ARBITRI / ARBITRI ASISTENŢI - TOATE LOTURILE

Imprimare
PDF

COMISIA JUDEŢEANĂ A ARBITRILOR ARAD

Transmite ARBITRILOR / ARBITRILOR ASISTENŢI participanţi la TESTĂRILE FIZICE şi TEORETICE programate SÂMBĂTĂ, 1 august 2015, programului zilei, baremele pentru testările fizice şi condiţiile de participare:

1. TESTAREA FIZICĂ pentru TOATE LOTURILE vor avea loc pe STADIONUL "GLORIA" ARAD, cu începere de la ora 08.00.

2. BAREMELE aplicate vor fi următoarele:

 - ARBITRI - Test FIFA 30" / 35" (30"x 150m cu 35"x50m)

  - până la 30 ani - minim 20 repetări x 150m

  - 30 / 40 ani - minim 18 repetări x 150m

  - peste 40 ani - minim 16 repetări x 150m

 - ARBITRI ASISTENŢI - Test FIFA 30" / 40" (30"x150m cu 40"x50m)

  - până la 30 ani - minim 20 repetări x 150m

  - 30 / 40 ani - minim 18 repetări x 150m

  - peste 40 ani - minim 16 repetări x 150m

  - peste 45 ani - minim 12 repetări x 150 m (în acest caz se aplică Test FIFA 40" / 40")

3. Participarea arbitrilor / arbitrilor asistenţi la testarea fizică este condiţionată de PREZENTAREA PREALABILĂ A ADEVERINŢEI MEDICALE care să ateste faptul că sunt apţi pentru practicarea activităţii de arbitru fotbal.

4. TESTAREA TEORETICĂ pentru TOATE LOTURILE va avea loc la SALA DE ŞEDINŢE din cadrul UVVG (CONSTRUCTORUL) imediat după finalizarea testării fizice.

5. BIBLIOGRAFIA pentru TESTAREA TEORETICĂ consta în LEGILE JOCULUI DE FOTBAL şi R.O.A.F.

6. Pentru participarea la testările fizice şi teoretice, ARBITRI / ARBITRI ASISTENŢI nu vor înregistra restanţe financiare faţă de C.J.A. Arad.

OBLIGAŢII ARBITRI / OBSERVATORI DE ARBITRI - START ÎN SEZONUL COMPETIŢIONAL 2015 / 2016

Imprimare
PDF

COMISIA JUDEŢEANĂ A ARBITRILOR ARAD

Informează toţi mebrii, ARBITRI şi OBSERVATORI DE ARBITRI, asupra faptului că începând cu noul sezon competiţional, 2015 / 2016, plata baremurilor de arbitraj / observare se va face de către echipele implicate în toate competiţiile organizate de A.J.F. Arad direct la terenul de joc, în baza unor documente justificative (factură / chitanţă) emise direct de ARBITRU / OBSERVATOR DE ARBITRI.

Pentru ca acest lucru să poată fi posibil odată cu startul competiţional, fiecare dintre cei menţionaţi mai sus au obligaţia să îşi activeze PROFESIA LIBERALĂ DE ARBITRU, cod CAEN 9319 - ALTE ACTIVITĂŢI SPORTIVE.

Actele necesare autorizării sunt:

  • - DECLARAŢIA 070 - A.N.A.F.;
  • - ADEVERINŢA DIN CARE SĂ REIASĂ CALITATEA DE ARBITRU SAU ARBITRU ONORIFIC (emisă de A.J.F. Arad);
  • - DOVADA SEDIULUI (copie CF sau CONTRACT VÂNZARE - CUMPĂRARE PROPRIETATE - pentru cei care nu deţin o locuinţă este necesar un CONTRACT DE COMODAT / ÎNCHIRIERE);
  • - COPIE CARTE DE IDENTITATE;
  • - DECLARAŢIA 220 - A.N.A.F.

Astfel, fiecare ARBITRU / OBSERVATOR DE ARBITRI trebuie să completeze şi să depună documentaţia cât mai curând posibil la sediul A.J.F.P. - Finanţe Arad (Bd. Revoluţiei, nr. 77 / 79) - camera 8 / 9, sediu de unde vor ridica ulterior şi AUTORIZAŢIA.

Declaraţiile ANAF se pot descărca electronic şi completa de la următoarele adrese electronice:

Modul de completare a acestora va fi exemplificat in cadrul unor fotografii în secţiunea "GALERIE FOTO" a site-ului nostru, în albumul "DECLARAŢII FISCALE 2015".

ADEVERINŢA din care să rezulte calitatea de ARBITRU / ARBITRU ONORIFIC se va obţine de la C.J.A. Arad.

Detalii asupra noului mod de lucru şi a obligaţiilor care reies din acesta vor fi oferite în cadrul şedinţei de pregătire a arbitrilor şi observatorilor din data de 6 august 2015, ora 18.00, de către domnul Corneliu TIULEA.

Curs de arbitri

Banner
statistica_delegari_arbitrii

ajf_arad