REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ A COMISIEI JUDEŢENE A ARBITRILOR - 2015

Imprimare
PDF

COMISIA JUDEŢEANĂ A ARBITRILOR ARAD

Informează pe toţi cei interesaţi că, la secţiunea CJA ARAD / REGULAMENTE a fost publicat REGULAMENTUL DE ORDINE INTERIOARĂ A COMISIEI JUDEŢENE A ARBITRILOR ARAD, EDIŢIA 2015.

COMUNICAT IMPORTANT TESTĂRI FIZICE ŞI TEORETICE ARBITRI / ARBITRI ASISTENŢI - TOATE LOTURILE

Imprimare
PDF

COMISIA JUDEŢEANĂ A ARBITRILOR ARAD

Transmite ARBITRILOR / ARBITRILOR ASISTENŢI participanţi la TESTĂRILE FIZICE şi TEORETICE programate SÂMBĂTĂ, 1 august 2015, programului zilei, baremele pentru testările fizice şi condiţiile de participare:

1. TESTAREA FIZICĂ pentru TOATE LOTURILE vor avea loc pe STADIONUL "GLORIA" ARAD, cu începere de la ora 08.00.

2. BAREMELE aplicate vor fi următoarele:

 - ARBITRI - Test FIFA 30" / 35" (30"x 150m cu 35"x50m)

  - până la 30 ani - minim 20 repetări x 150m

  - 30 / 40 ani - minim 18 repetări x 150m

  - peste 40 ani - minim 16 repetări x 150m

 - ARBITRI ASISTENŢI - Test FIFA 30" / 40" (30"x150m cu 40"x50m)

  - până la 30 ani - minim 20 repetări x 150m

  - 30 / 40 ani - minim 18 repetări x 150m

  - peste 40 ani - minim 16 repetări x 150m

  - peste 45 ani - minim 12 repetări x 150 m (în acest caz se aplică Test FIFA 40" / 40")

3. Participarea arbitrilor / arbitrilor asistenţi la testarea fizică este condiţionată de PREZENTAREA PREALABILĂ A ADEVERINŢEI MEDICALE care să ateste faptul că sunt apţi pentru practicarea activităţii de arbitru fotbal.

4. TESTAREA TEORETICĂ pentru TOATE LOTURILE va avea loc la SALA DE ŞEDINŢE din cadrul UVVG (CONSTRUCTORUL) imediat după finalizarea testării fizice.

5. BIBLIOGRAFIA pentru TESTAREA TEORETICĂ consta în LEGILE JOCULUI DE FOTBAL şi R.O.A.F.

6. Pentru participarea la testările fizice şi teoretice, ARBITRI / ARBITRI ASISTENŢI nu vor înregistra restanţe financiare faţă de C.J.A. Arad.

OBLIGAŢII ARBITRI / OBSERVATORI DE ARBITRI - START ÎN SEZONUL COMPETIŢIONAL 2015 / 2016

Imprimare
PDF

COMISIA JUDEŢEANĂ A ARBITRILOR ARAD

Informează toţi mebrii, ARBITRI şi OBSERVATORI DE ARBITRI, asupra faptului că începând cu noul sezon competiţional, 2015 / 2016, plata baremurilor de arbitraj / observare se va face de către echipele implicate în toate competiţiile organizate de A.J.F. Arad direct la terenul de joc, în baza unor documente justificative (factură / chitanţă) emise direct de ARBITRU / OBSERVATOR DE ARBITRI.

Pentru ca acest lucru să poată fi posibil odată cu startul competiţional, fiecare dintre cei menţionaţi mai sus au obligaţia să îşi activeze PROFESIA LIBERALĂ DE ARBITRU, cod CAEN 9319 - ALTE ACTIVITĂŢI SPORTIVE.

Actele necesare autorizării sunt:

 • - DECLARAŢIA 070 - A.N.A.F.;
 • - ADEVERINŢA DIN CARE SĂ REIASĂ CALITATEA DE ARBITRU SAU ARBITRU ONORIFIC (emisă de A.J.F. Arad);
 • - DOVADA SEDIULUI (copie CF sau CONTRACT VÂNZARE - CUMPĂRARE PROPRIETATE - pentru cei care nu deţin o locuinţă este necesar un CONTRACT DE COMODAT / ÎNCHIRIERE);
 • - COPIE CARTE DE IDENTITATE;
 • - DECLARAŢIA 220 - A.N.A.F.

Astfel, fiecare ARBITRU / OBSERVATOR DE ARBITRI trebuie să completeze şi să depună documentaţia cât mai curând posibil la sediul A.J.F.P. - Finanţe Arad (Bd. Revoluţiei, nr. 77 / 79) - camera 8 / 9, sediu de unde vor ridica ulterior şi AUTORIZAŢIA.

Declaraţiile ANAF se pot descărca electronic şi completa de la următoarele adrese electronice:

Modul de completare a acestora va fi exemplificat in cadrul unor fotografii în secţiunea "GALERIE FOTO" a site-ului nostru, în albumul "DECLARAŢII FISCALE 2015".

ADEVERINŢA din care să rezulte calitatea de ARBITRU / ARBITRU ONORIFIC se va obţine de la C.J.A. Arad.

Detalii asupra noului mod de lucru şi a obligaţiilor care reies din acesta vor fi oferite în cadrul şedinţei de pregătire a arbitrilor şi observatorilor din data de 6 august 2015, ora 18.00, de către domnul Corneliu TIULEA.

COMUNICAT IMPORTANT EXAMEN / CONCURS OBSERVATORI ARBITRI / OBSERVATORI A.J.F.

Imprimare
PDF

COMISIA JUDEŢEANĂ A ARBITRILOR ARAD

28 iulie 2015

Informare importantă cu privire la examenul pentru obţinerea calităţii de

OBSERVATOR DE JOC / OBSERVATOR DE ARBITRI

A.J.F. / C.J.A. ARAD - 2015

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE FOTBAL a hotărât ca începând cu sezonul competiţional 2015 / 2016 la toate jocurile desfăşurate în cadrul LIGILOR a 5-a şi a 6-a să fie delegat un singur observator, care va cumula atât atribuţiunile şi responsabilităţile legate organizarea jocului, cât şi cele legate de evaluarea prestaţiei brigăzii de arbitri delegate să conducă jocul. Astfel, pentru a putea cumula cele două responsabilităţi şi a putea desfăşura activitatea de OBSERVATOR, este necesară probarea în cadrul unei testări / examen a cunoştinţelor specifice ambelor calităţi.

Pentru observatorii care provin din rândul OBSERVATORILOR DE JOC, instrucţiunile cu privire la organizarea examenului se regăsesc pe site-ul oficial de internet al A.J.F. Arad, urmând legătura electronică:

http://www.ajf-arad.ro

Pentru observatorii care provin din rândul OBSERVATORILOR DE ARBITRI sau din cel al ARBITRILOR CARE ŞI-AU ÎNCETAT ACTIVITATEA şi doresc să activeze în noua calitate, C.J.A. Arad a stabilit următoarele, ţinând cont de noile cerinţe:

 1. 1. Se va crea lotul de OBSERVATORI DE ARBITRI – LIGA 4 – sezon competiţional 2015 / 2016, pe bază de concurs (10 OBSERVATORI DE ARBITRI – 5 membrii C.J.A. + 5 locuri scoase la concurs).

 2. 2. Se va crea lotul de OBSERVATORI A.J.F., care va funcţiona în cadrul LIGILOR a 5-a şi a 6-a.

 3. 3. Examenul de obţinere a statului de OBSERVATOR A.J.F. şi concursul pentru obţinerea calităţii de OBSERVATOR DE ARBITRI – LIGA 4 se va desfăşura luni, 3 august 2015, cu începere de la ora 18.00, la sala de şedinţe din cadrul UVVG (Constructorul). În atare condiţii, TESTAREA OBSERVATORILOR DE ARBITRI comunicată anterior pentru sâmbătă, 1 august 2015, SE ANULEAZĂ.

 4. 4. EXAMENUL pentru calitatea de OBSERVATOR A.J.F. va consta dintr-un set de 20 întrebări tip grilă, cu caracter obligatoriu, având 3 variante de răspuns, din care doar una este corectă.

 5. 5. CONCURSUL pentru ocuparea poziţiilor vacante de OBSERVATOR DE ARBITRI – LIGA 4 – SEZON COMPETIŢIONAL 2015 / 2016 va consta într-un set de 10 întrebări tip grilă suplimentare, cu caracter facultativ, răspunsurile fiind construite după modelul descris la examen. În atare condiţii lotul de observatori de arbitri liga 4 se consideră desfiinţat

 6. 6. Timpul total alocat CONCURSULUI / EXAMENULUI este de 1 oră, în care candidatul va proceda la rezolvarea testelor obligatorii şi / sau facultative, corespunzătoare calităţii pentru care aplică.

 7. 7. Seturile de întrebări şi răspunsuri tip grilă vor fi structurate astfel:
 • Setul 1 - OBSERVATOR A.J.F. (LIGA 5,6 şi JUNIORI):
 1. - 10 întrebări ROAF;
 2. - 10 întrebări LEGILE JOCULUI DE FOTBAL.
 • Setul 2 - OBSERVATOR DE ARBITRI LIGA 4 - SEZON COMPETIŢIONAL 2015 / 2016:
 1. - 10 întrebări LEGILE JOCULUI DE FOTBAL.

 2. 8. Modalitatea de notare pentru obţinerea calităţilor menţionate:
 • Setul 1 - EXAMEN - obligatoriu pentru toţi candidaţii:
 1. - 1 punct pentru fiecare răspuns corect;
 2. - calificativ minim pentru a fi declarat ADMIS: 15 puncte.
 • Setul 2 - CONCURS - facultativ - candidaţii care îndeplinesc criteriile necesare:
 1. - obligatoriu obţinerea calificativului ADMIS la EXAMEN;
 2. - 1 punct pentru fiecare răspuns corect;
 3. - locurile vacante (5) se vor ocupa de către primii clasaţi în ordinea obţinerii punctajului EXCLUSIV de la SETUL 2.

9. Criteriile necesare participării la EXAMEN şi obţinerii calităţii de OBSERVATOR A.J.F. sunt:

 • a. fără antecedente penale (probat prin cazier judiciar până la începutul campionatului);
 • b. prestigiu şi conduită morală ireproşabilă;
 • c. fost arbitru de fotbal;
 • d. obţinerea a minim 15 puncte în cadrul examenului scris;
 • e. neînregistrarea de debite faţă de C.J.A. Arad la data examenului;
 • f. plata cotizaţiei corespunzătoare LIGII 5, 6 pentru semestrul 2 - 2015 (50 lei);
 • g. vârsta maximă: 70 ani.

10. Criteriile necesare participării la CONCURS şi obţinerii calităţii de OBSERVATOR DE ARBITRI - LIGA 4 - SEZON COMPETIŢIONAL 2015 / 2016 sunt, în completarea celor pentru obţinerea calităţii de OBSERVATOR A.J.F. (obligatorie):

 • a. experienţă ca arbitru / arbitru asistent în cadrul ligii 1 judeţene (Liga 4, Divizia D, Campionatul Judeţean 1, după caz);
 • b. vechime minimă ca observator de arbitri - 6 luni;
 • c. vârsta minimă: 40 ani.

Claudiu TRIPA

Preşedinte C.J.A. Arad

RELUARE ACTIVITATE C.J.A. ARAD - AUGUST 2015

Imprimare
PDF

BIROUL COMISIEI JUDEŢENE A ARBITRILOR ARAD

A hotărât în cadrul şedinţei ordinare de marţi, 23 iunie 2015, următoarele aspecte referitoare la RELUAREA ACTIVITĂŢII ÎN VEDEREA ÎNCEPERII CAMPIONATELOR JUDEŢENE DE FOTBAL organizate de A.J.F. Arad în sezonul competiţional 2015 / 2016:

- TESTĂRILE FIZICE ŞI TEORETICE A ARBITRILOR / ARBITRILOR ASISTENŢI (toate loturile): SÂMBĂTĂ, 1 AUGUST 2015 (stadion GLORIA ARAD / sala de şedinţe UVVG)

- TESTĂRILE TEORETICE A OBSERVATORILOR DE ARBITRI (toate loturile): SÂMBĂTĂ, 1 AUGUST 2015 (sala de şedinţe UVVG)

- RELUAREA ŞEDINŢELOR DE PREGĂTIRE: JOI, 6 AUGUST 2015, ORA 18.00 (sala de şedinţe UVVG)

Notă importantă: Testările fizice stabilite a fi susţinute de ARBITRI / ARBITRI ASISTENŢI vor fi de tipul: TEST FIFA.

Alte repere orare şi detalii cu privire la subiectele menţionate le vom publica în timp util.

Curs de arbitri

Banner
statistica_delegari_arbitrii

ajf_arad