PREŞEDINTELE ŞI MEMBRII BIROULUI COMISIEI JUDEŢENE A ARBITRILOR ARAD

urează în aceste zile cu o semnificaţie aparte PAŞTE FERICIT tuturor colegilor arbitri, observatori de arbitri, observatori de joc, conducători şi componenţi ai comisiilor din cadrul A.J.F. Arad, colaboratorilor, membrilor afiliaţi ai A.J.F. Arad, împreună cu familiile acestora şi cei dragi lor!

Lumina şi căldura PAŞTELUI să ne încălzească sufletele şi să ne lumineze minţile!

Să fim mai buni, mai acceptanţi, mai iertători şi să ne bucurăm din plin de frumuseţea tuturor lucrurilor care ne înconjoară, oferind înţelegere tuturor celor din jur!

HRISTOS A ÎNVIAT!