COMISIA JUDEŢEANĂ A ARBITRILOR ARAD

 

aduce la cunoştinţa ARBITRILOR / ARBITRILOR ASISTENŢI DIN TOATE LOTURILE JUDEŢENE programul de activitate pentru perioada februarie – martie 2014:

1. Reluarea şedinţelor de pregătire săptămânală – Joi, 27 februarie 2014 – ora 18.00 – sala de şedinţe UVVG – „CONSTRUCTORUL”

2. Testarea teoretică a ARBITRILOR / ARBITRILOR ASISTENŢI – TOATE LOTURILE – Vineri, 7 martie 2014 – ora16.00 – sala de şedinţe UVVG – „CONSTRUCTORUL”

3. Testarea fizică a ARBITRILOR / ARBITRILOR ASISTENŢI – TOATE LOTURILE – Vineri, 7 martie 2014 – ora 18.00 – Baza Sportiva „GLORIA”.

 

Prezenţa la testările teoretice şi fizice anunţate anterior se va face în baza CARNETULUI DE ARBITRU, cu prezentarea acestuia înainte de examinări, având achitată la zi VIZA ANUALĂ şi FĂRĂ A ÎNREGISTRA RESTANŢE FINANCIARE.

Bibliografia pentru testările teoretice constă în LEGILE JOCULUI DE FOTBAL.

În cadrul probelor de examinare a pregătirii fizice se va susţine TESTUL FIFA.

Participarea ARBITRILOR / ARBITRILOR ASISTENŢI la TESTAREA FIZICĂ este condiţionată de prezentarea prealabilă a ADEVERINŢEI MEDICALE eliberată de CABINETUL DE MEDICINĂ SPORTIVĂ, care să ateste faptul că sunt APŢI PENTRU PRACTICAREA ACTIVITĂŢII DE ARBITRU FOTBAL.

Funcţie de necesităţi, vom reveni şi cu alte amănunte în timp util.