COMISIA JUDEŢEANĂ A ARBITRILOR ARAD

Anunță potenţialii candidaţi că participarea la CONCURSUL DE PROMOVARE ÎN LIGA a 4-a / CONCURSUL OBSERVATORILOR DE ARBITRI este condiționată de plata la zi a contribuțiilor și taxelor datorate către comisie.

Rugăm pe toţi cei interesaţi să se asigure premergător participării la concurs că nu au datorii scadente, existența acestora putând atrage după sine excluderea de la examen.

Vă dorim succes la concurs!