DECIZIE CONSTITUIRE LOT LĂRGIT / PERSPECTIVĂ LIGA 4 – 2021

COMISIA JUDEȚEANĂ A ARBITRILOR ARAD

DECIZIE Nr. 3 / 01.03.2021

CONSTITUIRE LOT LĂRGIT / PERSPECTIVĂ LIGA 4 – 2021

În cadrul ședinței desfășurate în data de 01.03.2021, cu prezența tuturor membrilor C.J.A. Arad, s-au decis următoarele:

Art. 1 COMPONENȚA LOTULUI LĂRGIT / PERSPECTIVĂ LIGA 4 pentru anul 2021:
1. CRÎSTA Eusebio
2. DRAGOȘ Darius
3. DEHELEAN Patrick
4. DRĂGOIU Ioana
5. GALUTI Sergiu
6. HAIDU Alexandra
7. IOVESCU Paul
8. LEAH Darius
9. LOVAS Alexandru
10. MOLDOVEANU Alexandru
11. NICA Liana
12. PAVEN Cosmin
13. PĂTRĂUȚĂ Teodor
14. RANCEA Alexandru
15. RUS Dionisie
16. RUSU Răzvan
17. SANDU Roland
18. ȘOPȚ Caius
19. ȘUȘCĂ Nicoleta
20. TAL Daniel
21. VASI Iulian

Art. 2 Componenți LOTULUI LĂRGIT / PERSPECTIVĂ LIGA 4 2021 SUNT CONVOCAȚI la TESTAREA ARBITRILOR LOT LIGA 4 din data de 13.03.2021.

Art. 3 Participarea la TESTAREA FIZICĂ se face în baza ADEVERINȚEI MEDICALE emisă de CABINETUL DE MEDICINĂ SPORTIVĂ și înaintată prin mijloace electronice (Whattsup) către Secretarul C.J.A. Arad – Romulus TĂNĂSESCU, până la data de 08.03.2021.

Art. 4 Participarea la TESTARE se va face cu prezentarea CARNETULUI DE ARBITRU și vizarea acestuia / plata taxei de viză, la dl. Leontin BUDA (la teren, în ziua testării).

Art. 5 TEMATICA ȘI BAREMUL PENTRU TESTARE a fost comunicat anterior de C.J.A., în cadrul COMUNICATULUI nr. 2 / 08.02.2021.

Art. 6 URMARE A PROMOVĂRII TESTELOR SCRISE / FIZICE, ARBITRI COMPONENȚI AI LOTULUI LĂRGIT / PERSPECTIVĂ LIGA 4 VOR RĂMÂNE LA DISPOZIȚIA C.J.A. ARAD CU POSIBILITATEA DE A FI DELEGAȚI LA JOCURI DESFĂȘURATE ÎN CADRUL CAMPIONATULUI JUDEȚEAN LIGA 4 ORGANIZAT DE A.J.F. ARAD, funcție de nevoile comisiei, INTRÂND ȘI ÎN PROGRAMUL DE MONITORIZARE A EVOLUȚIEI ARBITRILOR ÎN VEDEREA PROMOVĂRII ÎN CADRUL LOTULUI LIGA 4 C.J.A. ARAD.

RELUARE ACTIVITATE C.J.A. ARAD – 2021

COMISIA JUDEȚEANĂ A ARBITRILOR ARAD

COMUNICAT RELUARE ACTIVITATE – 2021

Corepondent declarației de intenție a COMITETULUI EXECUTIV A.J.F. ARAD publicată urmare a ședinței din 21.01.2021, cu privire la propunerile de reluare a campionatelor județene în a doua parte a lunii MARTIE 2021, COMISIA JUDEȚEANĂ a ARBITRILOR ARAD s-a întrunit pentru a lua decizii legate de RELUAREA ACTIVITĂȚII COMISIEI ÎN VEDEREA SEZONULUI COMPETIȚIONAL ANUNȚAT:

TESTARE FIZICĂ ARBITRI LOT EXTINS LIGA 4 / PERSPECTIVĂ
o 13.03.2021
o Teren sintetic A.J.F. Arad
o Testare tip YO-YO / ARIET
o Grupe de MAXIM 6 ARBITRI
 Se vor stabili de C.J.A. ARAD;
 Se vor comunica până la data de 10.03.2021, împreună cu intervalul orar de desfășurare.
o Componenții LOTULUI EXTINS – PERSPECTIVĂ (delegabili LIGA 4) vor fi comunicați de C.J.A. ARAD în timp util.
o Pentru participare este necesară OBȚINEREA ADEVERINȚEI MEDICALE DE LA MEDICINA SPORTIVĂ și DEPUNEREA ACESTEIA PE WHATTSUP PERSONAL SECRETAR C.J.A. ARAD – ROMULUS TĂNĂSESCU – PÂNĂ ÎN DATA DE 08.03.2021. Originalul se va depune la comisie odată cu participarea la testări.
o Pentru participare / delegare, ARBITRI vor achita la teren, premergător susținerii testării, TAXA DE VIZĂ pentru anul 2021, către dl. BUDA LEONTIN, care va și viza carnetul. Vă rugăm să aveți carnetele de arbitri asupra voastră.

TESTARE TEORETICĂ ARBITRI LOT EXTINS LIGA 4 / PERSPECTIVĂ și OBSERVATORI ARBITRI
o 13.03.2021
o Online – Platforma Whattsup – Grup ”CAVALERII FLUIERULUI ARAD”
o Test Tip Grilă
 10 întrebări
o Bibliografie:
 Legile Jocului 2020 – 2021
 R.O.A.F.

PROGRAM C.C.A. – DEZVOLTARE / PROMOVARE ARBITRI LOT LIGA 4 – ”CAVALERII VIITORULUI 4”
o Start program (propunere): IUNIE 2021
o Arbitri care doresc să participe la selecție, ÎNDEPLININD CONDIȚIILE C.C.A., trebuie să INFORMEZE C.J.A. ARAD până la SUSȚINEREA TESTĂRII FIZICE (13.03.2021).
o Arbitri care doresc participarea la testarea de admitere în program vor beneficia de pregătire specializată din partea C.J.A. ARAD.

EXAMEN CATEGORIA I și CATEGORIA a II-a
o Se vor organiza sesiuni de examinare în vederea promovării în categorie.
o Data și metodica susținerii se vor comunica ulterior.
o Condiții de participare: conform R.O.D.A.A.F. (2014) – Art. 87 / 88.

CONDIȚII PARTICIPARE ARBITRI LA JOCURI AMICALE

COMISIA JUDEȚEANĂ A ARBITRILOR ARAD

Reamintește ARBITRILOR din toate loturile faptul că PARTICIPAREA ÎN CALITATE DE OFICIAL DE JOC LA ORICE PARTIDĂ AMICALĂ ORGANIZATĂ DE ECHIPELE AFILIATE SE FACE STRICT ÎN BAZA DELEGĂRII EFECTUATE DE COMISIE, ȘI DOAR SUB REZERVA RESPECTĂRII PROTOCOLULUI MEDICAL ÎN VIGOARE LA ACEASTĂ DATĂ, regăsit la legătura electronică:
https://www.frf.ro/…/10/Proceduri-COVID19-28102020.pdf

OFICIEREA LA JOCURILE SUS AMINTITE FĂRĂ DELEGARE / ACORD DIN PARTEA COMISIEI JUDEȚENE A ARBITRILOR ARAD ESTE INTERZISĂ!

În această direcție, la legătura electronică de mai jos, regăsiți și comunicatul PREȘEDINTELUI KYROS VASSARAS în ceea ce privește componenții loturilor divizionare 1,2 și 3:
https://www.frf-cca.ro/…/new-protocol-delegarea-arbitri…