COMISIA JUDEŢEANĂ A ARBITRILOR ARAD

Anunţă organizarea

CONSFĂTUIRII ARBITRILOR / ARBITRILOR ASISTENŢI – LOT LIGA 4

care se va desfăşura în perioada 12 / 13 august 2016.

Participarea tuturor componenţilor lotului de LIGA 4 este OBLIGATORIE, în cadrul acesteia susţinându-se şi testările premergătoare începutului de sezon competiţional 2016 / 2017, după cum urmează:

– TESTARE TEORETICĂ

  – 5 întrebări tip grilă

  – 5 întrebări teoretice

  – BIBLIOGRAFIE: Legile Jocului + R.O.A.F.

– TESTARE FIZICĂ

  – ARBITRI: Test YO-YO

  – ARBITRI ASISTENŢI: Test ARIET

Participarea la CONSFĂTUIREA ARBITRILOR / ARBITRILOR ASISTENŢI – LOT LIGA 4 – este condiţionată de PREZENTAREA ÎNAINTE DE ÎNCEPERE a ADEVERINŢEI MEDICALE ELIBERATE DE CABINETUL DE MEDICINĂ SPORTIVĂ (EXCLUSIV!!!).

Taxa de participare şi locaţia va fi comunicată ulterior.