ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE FOTBAL ARAD

COMISIA JUDEŢEANĂ A ARBITRILOR

www.cja-arad.ro

22.10.2013

Comunicat,

Comisia Judeţeană a Arbitrilor Arad organizează:

începând cu data de 11.11.2013

– CURS DE FORMARE – ARBITRI DE FOTBAL –

  1. 1.Condiţiile de înscriere / admitere la curs:

cetăţean român sau străin cu domiciliul legal stabilit în România;

cu precădere jucător sau fost jucător de fotbal… şi nu numai – persoană sportivă;

dorinţă, motivaţie şi aptitudini pentru calitatea de arbitru;

stare de sănătate corespunzătoare, fără contraindicaţii medicale;

conduită exemplară în societate, fără condamnări penale,

elev / absolvent de studii medii sau superioare;

vârsta minimă 14 ani – maximă 30 ani.

  1. 2.Dosarul de înscriere la curs va conţine:

– cerere individuală de înscriere;

fişa personală de evidenţă arbitru (se va primi la înscriere);

– 2 fotografii tip C.I.;

– adeverinţă medicală:

– în prima fază de la medicul de familie, care certifică faptul că sunteţi “APT PENTRU EFORT FIZIC”, având înscrise înălţimea şi greutatea dumneavoastră;

  – adeverinţă studii / pregătire profesională, după caz:

  – adeverinţă de la unitatea şcolară / liceu / facultate – pentru elevi / studenţi;

  – copia diplomei de bacalaureat / licenţă – pentru absolvenţii de liceu / facultate;

 – cazier judiciar;

 – copia actului de identitate.

Înscrierile la CURSUL DE FORMARE ARBITRI DE FOTBAL, precum şi orice alte informaţii legate de acesta se pot obţine la numerele de telefon:

0736 – 43 35 93

0744 – 52 30 20


Silviu – Flaviu MOCANU 

Responsabil compartiment tehnic, pregătire fizică – CJA Arad