Nr. 5 / 15.02.2016

COMISIA JUDEŢEANĂ A ARBITRILOR ARAD

Întrunită în şedinţă ordinară în data de 15 februarie 2016, DECIDE în unanimitate ca, de la data prezentei, FOŞTII PREŞEDINŢI ai COMISIEI JUDEŢENE A ARBITRILOR ARAD să obţină permanent, din oficiu, statutul de OBSERVATOR DE ARBITRI, cu drept de a fi delegat la toate competiţiile organizate de A.J.F. Arad, cu condiţia să:

– participe regulat la şedinţele cu OBSERVATORII DE ARBITRI;

– achite la zi contribuţiile şi taxeleaferente activităţii de OBSERVATOR DE ARBITRI;

– respecte REGULAMENTELE şi INSTRUCŢIUNILE în viogoare.