Asociația Județeană de Fotbal Arad
Comisia Județeană a Arbitrilor Arad

Informăm toți ARBITRI / OBSERVATORII delegați la jocurile din cadrul campionatelor județene A.J.F. Arad de faptul că, asemănător anului anterior, în turul campionatelor județene 2018 / 2019, BAREMELE DE ARBITRAJ VOR FI PLĂTITE DE A.J.F. ARAD în conturile deschise de fiecare membru la ING Bank.

Pentru ca acest lucru să fie posibil, fiecare membru VA COMPLETA ȘI VA ÎNAINTA CĂTRE A.J.F., nu mai târziu de data de 17 august 2018, UN CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII care va fi înregistrat la instituția menționată, cu număr unic pentru tot turul, astfel fiind folosit pentru decontarea serviciilor.

Astfel, fiecare membru este rugat să completeze / printeze și depună la sediul A.J.F. Arad, la dna. Petronela, 2 exemplare originale a contractului de prestări servicii, care se regăsește atât în formă editabilă cât și în formă printabilă la secțiunea Arbitri / Observatori – Formulare Tip, pentru a fi înregistrat în consecință și utilizat la întocmirea facturilor.

Începând cu prima etapă de campionat – LIGA 4 – pe facturi se va înscrie următorul text :
Prestări servicii conform contract nr. XXXXX / XX.XX.2018 (numărul și data se va lua de la A.J.F. Arad) la jocul XXXXXXXX – XXXXXXX, Liga X, Etapa Y.

La delegat, se va înscrie dl. Lucaci Adrian, C.I. seria AR, nr. 475549.

Datele de facturare vor fi cele ale A.J.F. Arad, str. Infanteriei, nr. 3, C.I.F. 5104215.

Facturile se depun împreună cu raportul jocului la care ați fost delegați, fără a fi însoțite de cotract, care se va afla în forma unică la A.J.F.

Toți cei care nu vor depune contractele în original în timp util la sediul A.J.F. Arad, își vor asuma eventualele întârzieri provocate în plata / încasarea baremelor.