COMISIA JUDEŢEANĂ A ARBITRILOR ARAD

Aduce precizări cu privire la următoarele aspecte importante pentru ARBITRI / ARBITRI ASISTENŢI participanţi la CONCURSUL DE PROMOVARE C.C.A. în LIGA 3:

1. TAXA DE PARTICIPARE:

– Conform capitolului TAXE (ANEXA 2) din STATUTE ŞI REGULAMENTE F.R.F., TAXA DE ÎNSCRIERE care trebuie virată în contul C.C.A. este de: 135 lei – BĂRBAŢI şi 70 lei – FEMEI.

– Suma trebuie virată de către candidat astfel:

FRF – CCA; str. Sg Vasile Serbanica, nr 12, sector 2, Bucureşti

Cont FRF-CCA : RO74BTRL04301205F05444XXSucursala Unirii

Cod fiscal: RO9825583

– ARBITRUL / ARBITRUL ASISTENT va transmite prin email (cca@frf.ro) dovada plăţii, cel târziu pe data de 28 septembrie 2016.

2. CONDIŢII DE PARTICIPARE:

1. Să aibă categoria I de clasificare;

2. Să fi arbitrat cel puţin 30 jocuri oficiale la nivelul Ligii 4, Cupa României, Seniori, Liga 3;

3. Să aibă vârstă minimă de 21 ani şi să nu depăşească vârstă de 30 de ani în anul în care se organizează concursul; (excepţie de la această regulă fac jucătorii care au evoluat la echipa naţională, au evoluat cel puţin 1 an la Liga 1 sau cel puţin 2 ani la Liga 2) ;

4. Să nu fi fost sancţionat disciplinar în ultimul sezon competiţional până la data susţinerii examenului, pentru abateri prevăzute în prezentul regulament;

5. Să nu fi suferit condamnări penale definitive privative de libertate, indiferent de modalitatea de executare a pedepsei;

6. Să aibă recomandarea C.J.A./C.M.A.;

7. Să fie apt medical, potrivit unui aviz eliberat de INMS.

8. Sa fie cel puţin absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat.

3. DOSARUL DE PARTICIPARE:

Conform art. 83 din RODAAF, dosarul de participare la concursul de promovare trebuie să cuprindă următoarele:

1. Cerere de înscriere;

2. Fişă tip cu datele personale (după modelul elaborat de Comisia Centrală a Arbitrilor);

3. Lista jocurilor conduse în perioada de stagiu premergătoare examenului, avizată de preşedintele C.J.A./C.M.A.;

4. Certificat de cazier judiciar;

5. Avizul medical, din care să rezulte că este apt pentru arbitraj, eliberat de cabinetul medico sportiv judeţean (municipiul Bucureşti);

6. Recomandarea C.J.A./C.M.A. (numai pentru concursul de promovare în lotul Liga 3);

7. Recomandarea ofiţerului judeţean de dezvoltare-reprezentantul CCA/CJAO în teritoriu (numai pentru concursul de promovare în lotul Liga 3).

În vederea completării în timp util a dosarului de participare, TOŢI DORITORII DE A PARTICIPA LA CONCURSUL DE LA BUCUREŞTI SUNT RUGAŢI SĂ APELEZE TELEFONIC SECRETARUL COMISIEI MÂINE, 22 SEPTEMBRIE 2016, ÎN INTERVALUL ORAR 11.00 – 13.00.