COMISIA JUDEȚEANĂ A ARBITRILOR ARAD

Informează pe toți cei interesați asupra programului de reluare a activității în vederea începerii sezonului competițional 2017 / 2018 :

– Liga 4 :

  – 11 / 13 August 2017 – CONSFĂTUIRE LOT LIGA 4 – UNGARIA

  – perioadă și locație confirmată ferm – detalii în timp util

  -participare obligatorie arbitri lot LIGA 4 și PERSPECTIVĂ

  – la consfătuire pot participa opțional și arbitri din cadrul lotului LIGA 5 / 6

  – în cadrul consfătuirii se vor susține și testările fizice / teoretice (participanții din lot LIGA 5 / 6 vor fi scutiți de la testările ulterioare)

  – toți arbitri se vor prezenta la consfătuire cu adeverința medicală emisă de CABINETUL DE MEDICINĂ SPORTIVĂ!

  – testarea fizică : YO-YO / ARIET

  – testarea teoretică : 20 întrebări tip grilă

  – bibliografie : Legile Jocului / R.O.A.F.

– Liga 5 / 6 :

  – 19 August 2017

  – ora 09.00 – Testare Fizică – YO-YO / ARIET – stadion ”Gloria” Arad

  – ora 10.00 – Testare Teoretică – 20 întrebări tip grilă – sala de ședințe UAV

  – bibliografie : Legile Jocului / R.O.A.F.

  – arbitri se vor prezenta la testări cu adeverință medicală emisă de CABINETUL DE MEDICINĂ SPORTIVĂ!

– Concurs promovare lot Liga 4 :

  – 19 August 2017

  – ora 08.00 – Examen Fizic – Test COOPER / Test MINICOOPER + 4 x 40 m viteză (beremele cunoscute)

  – ora 10.30 – Examen Teoretic – 20 întrebări tip grilă – sala de ședințe UAV

  – bibliografie : Legile Jocului / R.O.A.F.

  – participanții la concurs se vor prezenta cu adeverință medicală emisă de CABINETUL DE MEDICINĂ SPORTIVĂ!

  – taxa de examen : 100 lei (se va achita la teren, înainte de examenul fizic)

  – locuri disponibile : 2 ARBITRU / 3 ARBITRU ASISTENT (revenim cu condiții de participare)

Vă urăm tuturor un CONCEDIU PLĂCUT și SUCCES LA PREGĂTIRE!

adeverința medicală emisă de CABINETUL DE MEDICINĂ SPORTIVĂ!