Membrii Comisiei Județene a Arbitrilor Arad s-au întrunit în cadrul unei ședințe de lucru pentru a discuta pe marginea unor subiecte legate de situația actuală și viitoare și a lua decizii în cea ce privește activitățile care urmează a fi desfășurate de corpul de arbitri și observatori arbitri din cadrul C.J.A. – A.J.F. Arad în perioada care urmează, discuții din cadrul cărora extragem:

• S-a luat notă de validarea în comitetul executiv A.J.F. Arad din data de 06 August 2020 al noului PREȘEDINTE C.J.A. ARAD – CASIAN BĂLA, 33 ani, ARBITRU ASISTENT în cadrul LOT LIGA 2 – C.C.A. – F.R.F.

• La inițiativa noului președinte C.J.A., urmare a discuțiilor purtate cu membrii comisiei, s-a decis continuarea activității în formula deja existentă:
o MARIUS ALEXA – VICEPREȘEDINTE
o ROMULUS TĂNĂSESCU – SECRETAR
o LEONTIN BUDA – LIGA 5 & 6 – JUNIORI & COPII
o CORNELIU TIULEA – OBSERVATOR ARBITRI & ȘCOALA ARBITRI
o VALENTIN VANCI – DISCIPLINĂ
o SORIN ROTARU – FINANCIAR

• LIGA 4 va fi coordonată de președintele în exercițiu:
o CASIAN BĂLA

• S-a decis continuarea colaborării cu cei doi consultanți ai C.J.A. Arad:
o EMIL ARSA – CONSULTANT ȘCOALA ARBITRI
o MIRCEA ARDELEAN – CONSULTANT PREGĂTIRE FIZICĂ

• Legat de reluarea activității corpului de ARBITRI & OBSERVATORI ARBITRI, ținându-se cont de CRIZA MEDICALĂ ACTUALĂ, s-au decis următoarele:

o RELUAREA ȘEDINȚELOR ÎN PLEN ȘI TESTĂRILE FIZICE & TEORETICE se vor produce la momentul la care COMITETUL DE URGENȚĂ al A.J.F. ARAD va decide datele de reluare a competițiilor organizate sub egida sa.

o Reluarea activităților se va face respectându-se strict PROTOCOLUL MEDICAL impus de organele competente în a decide în acest sens și direcțiile și standardele stabilite de F.R.F. & A.J.F. Arad.

o Datele stabilite pentru reluarea activității și pentru testări vor fi comunicate prin mijloacele oficiale în timp util pentru ca ARBITRI & OBSERVATORII ARBITRI să își poată desfășura activitățile în condiții optime.

o Se recomandă CORPULUI DE ARBITRI & OBSERVATORI ARBITRI să își desfășoare PREGĂTIREA INDIVIDUALĂ CONTINUĂ, astfel încât la datele stabilite să poată trece cu succes testările.

o ARBITRI & ARBITRI ASISTENȚI din LOT LIGA 4 & 5 & 6 rămân la dispoziția comisiei în ceea ce privește posibilitatea de DELEGARE OFICIALĂ la JOCURILE AMICALE organizate în perioada premergătoare reluării competițiilor, ÎN CONDIȚIILE OBLIGATORII DE RESPECTARE RIGUROASĂ A PREVEDERILOR PROTOCOALELOR MEDICALE ALE F.R.F.- C.J.A. ARAD. Este STRICT INTERZISĂ PARTICIPAREA ARBITRILOR C.J.A. ARAD LA JOCURI AMICALE ORGANIZATE DE ECHIPE FĂRĂ O DELEGARE OFICIALĂ PREALABILĂ DIN PARTEA COMISIEI JUDEȚENE A ARBITRILOR ARAD. Orice invitație neoficială din partea unor echipe trebuie raportată imediat unuia din membrii C.J.A. Arad, iar orice încălcare a prezentei instrucțiuni va fi penalizată conform regulamentului disciplinar în vigoare.

o Se vor organiza în această toamnă EXAMENELE DE PROMOVARE A ARBITRILOR ÎN CATEGORIA I & a II-a, la o dată care va fi anunțată ulterior, cu posibilitatea ca TESTAREA CANDIDAȚILOR SĂ SE DERULEZE ON-LINE. Vom reveni cu detalii asupra acestora în timp util, astfel încât CANDIDAȚII SĂ POATĂ PREGĂTI ȘI DEPUNE DOSARELE DE PARTICIPARE LA EXAMEN. Condițiile de participare se regăsesc în R.O.D.A.A.F. – Art. 32 – 37 (legătura electronică amintită în continuare): https://www.frf.ro/wp-content/uploads/public/images/uploads/Regulament%20de%20organizare%20si%20desfasurare%20a%20activitatii%20arbitrilor%20de%20fotbal.pdf

o În cadrul ȘCOLII DE ARBITRI C.J.A. ARAD, se va organiza în această toamnă un nou CURS DE ARBITRI FOTBAL, cel mai probabil în mediul on-line, condiția de vârstă minimă a participanților fiind 14 ani. Vom reveni cu detalii în timp util pentru organizarea în cele mai bune condiții a cursului. Membrii CORPULUI DE ARBITRI & OBSERVATORI ARBITRI C.J.A. ARAD sunt rugați să sprijine această acțiune prin recomandarea de potențiali participanți către organizatori: dl. TIULEA CORNEL & dl. ARSA EMIL.