COMISIA JUDEŢEANĂ A ARBITRILOR ARAD

28 iulie 2015

Informare importantă cu privire la examenul pentru obţinerea calităţii de

OBSERVATOR DE JOC / OBSERVATOR DE ARBITRI

A.J.F. / C.J.A. ARAD – 2015

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE FOTBAL a hotărât ca începând cu sezonul competiţional 2015 / 2016 la toate jocurile desfăşurate în cadrul LIGILOR a 5-a şi a 6-a să fie delegat un singur observator, care va cumula atât atribuţiunile şi responsabilităţile legate organizarea jocului, cât şi cele legate de evaluarea prestaţiei brigăzii de arbitri delegate să conducă jocul. Astfel, pentru a putea cumula cele două responsabilităţi şi a putea desfăşura activitatea de OBSERVATOR, este necesară probarea în cadrul unei testări / examen a cunoştinţelor specifice ambelor calităţi.

Pentru observatorii care provin din rândul OBSERVATORILOR DE JOC, instrucţiunile cu privire la organizarea examenului se regăsesc pe site-ul oficial de internet al A.J.F. Arad, urmând legătura electronică:

http://www.ajf-arad.ro

Pentru observatorii care provin din rândul OBSERVATORILOR DE ARBITRI sau din cel al ARBITRILOR CARE ŞI-AU ÎNCETAT ACTIVITATEA şi doresc să activeze în noua calitate, C.J.A. Arad a stabilit următoarele, ţinând cont de noile cerinţe:

 1. 1. Se va crea lotul de OBSERVATORI DE ARBITRI – LIGA 4 – sezon competiţional 2015 / 2016, pe bază de concurs (10 OBSERVATORI DE ARBITRI – 5 membrii C.J.A. + 5 locuri scoase la concurs).
 2. 2. Se va crea lotul de OBSERVATORI A.J.F., care va funcţiona în cadrul LIGILOR a 5-a şi a 6-a.
 3. 3. Examenul de obţinere a statului de OBSERVATOR A.J.F. şi concursul pentru obţinerea calităţii de OBSERVATOR DE ARBITRI – LIGA 4 se va desfăşura luni, 3 august 2015, cu începere de la ora 18.00, la sala de şedinţe din cadrul UVVG (Constructorul). În atare condiţii, TESTAREA OBSERVATORILOR DE ARBITRI comunicată anterior pentru sâmbătă, 1 august 2015, SE ANULEAZĂ.
 4. 4. EXAMENUL pentru calitatea de OBSERVATOR A.J.F. va consta dintr-un set de 20 întrebări tip grilă, cu caracter obligatoriu, având 3 variante de răspuns, din care doar una este corectă.
 5. 5. CONCURSUL pentru ocuparea poziţiilor vacante de OBSERVATOR DE ARBITRI – LIGA 4 – SEZON COMPETIŢIONAL 2015 / 2016 va consta într-un set de 10 întrebări tip grilă suplimentare, cu caracter facultativ, răspunsurile fiind construite după modelul descris la examen. În atare condiţii lotul de observatori de arbitri liga 4 se consideră desfiinţat
 6. 6. Timpul total alocat CONCURSULUI / EXAMENULUI este de 1 oră, în care candidatul va proceda la rezolvarea testelor obligatorii şi / sau facultative, corespunzătoare calităţii pentru care aplică.
 7. 7. Seturile de întrebări şi răspunsuri tip grilă vor fi structurate astfel:
 • Setul 1 – OBSERVATOR A.J.F. (LIGA 5,6 şi JUNIORI):
 1. – 10 întrebări ROAF;
 2. – 10 întrebări LEGILE JOCULUI DE FOTBAL.
 • Setul 2 – OBSERVATOR DE ARBITRI LIGA 4 – SEZON COMPETIŢIONAL 2015 / 2016:
 1. – 10 întrebări LEGILE JOCULUI DE FOTBAL.
 2. 8. Modalitatea de notare pentru obţinerea calităţilor menţionate:
 • Setul 1 – EXAMEN – obligatoriu pentru toţi candidaţii:
 1. – 1 punct pentru fiecare răspuns corect;
 2. – calificativ minim pentru a fi declarat ADMIS: 15 puncte.
 • Setul 2 – CONCURS – facultativ – candidaţii care îndeplinesc criteriile necesare:
 1. – obligatoriu obţinerea calificativului ADMIS la EXAMEN;
 2. – 1 punct pentru fiecare răspuns corect;
 3. – locurile vacante (5) se vor ocupa de către primii clasaţi în ordinea obţinerii punctajului EXCLUSIV de la SETUL 2.

9. Criteriile necesare participării la EXAMEN şi obţinerii calităţii de OBSERVATOR A.J.F. sunt:

 • a. fără antecedente penale (probat prin cazier judiciar până la începutul campionatului);
 • b. prestigiu şi conduită morală ireproşabilă;
 • c. fost arbitru de fotbal;
 • d. obţinerea a minim 15 puncte în cadrul examenului scris;
 • e. neînregistrarea de debite faţă de C.J.A. Arad la data examenului;
 • f. plata cotizaţiei corespunzătoare LIGII 5, 6 pentru semestrul 2 – 2015 (50 lei);
 • g. vârsta maximă: 70 ani.

10. Criteriile necesare participării la CONCURS şi obţinerii calităţii de OBSERVATOR DE ARBITRI – LIGA 4 – SEZON COMPETIŢIONAL 2015 / 2016 sunt, în completarea celor pentru obţinerea calităţii de OBSERVATOR A.J.F. (obligatorie):

 • a. experienţă ca arbitru / arbitru asistent în cadrul ligii 1 judeţene (Liga 4, Divizia D, Campionatul Judeţean 1, după caz);
 • b. vechime minimă ca observator de arbitri – 6 luni;
 • c. vârsta minimă: 40 ani.

Claudiu TRIPA

Preşedinte C.J.A. Arad