COMISIA JUDEȚEANĂ A ARBITRILOR ARAD

Anunță că în data de 12 Octombrie 2019, ora 09:00, la sediul A.J.F. Arad va organiza

EXAMEN PENTRU PROMOVAREA ÎN CATEGORIA I & a II-a

pentru arbitri care sunt eligibili conform prevederilor R.O.D.A.A.F. în vigoare, astfel:

CATEGORIA a II-a

Art. 87. Condițiile ce trebuie îndeplinite cumulativ de către candidații la examenul de promovare pentru categoria a II-a sunt:
– Să aibă cel puțin 6 luni vechime ca arbitru stagiar;
– Să fi condus cel puțin 12 jocuri oficiale ca arbitru;
– Să fi participat la ședințele de pregătire și la ședințele organizate de Comisia Județeană a Arbitrilor;
– Să nu fi suferit sancțiuni disciplinare la jocurile arbitrate în ultimul sezon competițional;
– Să aibă recomandarea Comisiei Județene a Arbitrilor.

CATEGORIA I

Art. 88. Condițiile ce trebuie îndeplinite cumulativ de către candidații la examenul de promovare pentru categoria I sunt:
– Să aibă un stagiu de cel puțin 18 luni în categoria a II-a;
– Să fi condus ca arbitru sau arbitru asistent cel puțin 15 jocuri oficiale ca arbitru de categoria a II-a;
– Comisia Județeană a Arbitrilor poate aproba reducerea stagiului și a numărului de jocuri pentru jucătorii internaționali sau naționali Ligile 1, 2 și 3 precum și pentru arbitri femei care au dovedit calități deosebite pentru arbitraj;
– Să fi participat cu regularitate la ședințele organizate de Comisia Județeană a Arbitrilor;
– Să nu fi suferit sancțiuni disciplinare la jocurile arbitrate în ultimele 12 luni;
– Să aibă recomandarea Comisiei Județene a Arbitrilor.

Pentru a promova examenul, conform art. 89. NOTA MINIMĂ este 7:00.

În consecință, AU DREPT DE PROMOVARE ÎN CATEGORIE:
Categoria a II-a – Arbitri din generația 2019 sau generații mai vechi, care nu au obținut în trecut clasificarea.
Categoria I – Arbitri care au obținut CATEGORIA a II-a în Noiembrie 2017 sau generații mai vechi, care nu au obținut în trecut clasificare.

DOSARELE DE PARTICIPARE LA CONCURS, se vor preda membrilor C.J.A. Arad până cel târziu Joi, 10 Octombrie 2019 și vor fi întocmite conform R.O.D.A.A.F. astfel:
Art. 83. Dosarele care se întocmesc pentru examenul de promovare trebuie să cuprindă următoarele documente:
– Cerere de înscriere (se întocmește de mână / calculator);
– Fișă tip cu datele personale (după modelul elaborat de C.C.A.) – https://www.frf-cca.ro/informatii/fisa-de-evidenta-pentru-arbitri-si-arbitri-asistenti ;
– Lista jocurilor conduse în perioada de stagiu premergătoare examenului, avizată de președintele C.J.A. Arad (se solicită la Leontin Buda);
– Certificat de cazier judiciar (se obține de la Poliție);
– Avizul medical din care să rezulte că este apt pentru arbitraj (există predat către C.J.A. Arad – este valabil);
– Taxa de participare (se achită la data predării dosarului sau în ziua examenului la reprezentanții C.J.A. Arad).

Bibliografia concursului:
– Legile Jocului – Ediția 2019 – 2020 (cu modificările apărute);
– R.O.A.F.
– R.O.D.A.A.F.

Examenul va consta în 20 întrebări, după cum urmează:
– 15 întrebări cu răspunsuri tip grilă
– 5 întrebări la care se așteaptă răspunsul detaliat de candidați.

Pentru orice alte întrebări legate de concurs, vă rog să vă adresați către Dl . Vicepreședinte Marius Alexa sau către orice alt membru C.J.A. Arad.