COMISIA JUDEȚEANĂ A ARBITRILOR ARAD

Informează ARBITRI care îndeplinesc condițiile regulamentare de ORGANIZAREA CONCURSURILOR DE PROMOVARE ÎN CATEGORIA I, respectiv a II-a, în data de 25 NOIEMBRIE 2017, ora 09.00, la SALA DE ȘEDINȚE de la SEDIUL A.J.F. ARAD, str. Infanteriei, nr. 3.

Modalitatea de testare va fi de tip grilă, cu 20 întrebări, bibliografia fiind LEGILE JOCULUI (2017 + R.O.A.F.).

Taxa de concurs este de 100 lei și se depune direct la oricare din membrii comisiei odată cu dosarul de participare.

Conform R.O.D.A.A.F, CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS sunt:

– CATEGORIA a II-a

1. Minim 6 luni vechime ca arbitru stagiar.

2. Cel puțin 12 jocuri conduse ca arbitru / arbitru asistent.

3. Să fi participat la ședințele de pregătire a arbitrilor organizate de C.J.A. Arad.

4. Să nu fi suferit sancțiuni disciplinare la jocurile arbitrate în ultimul sezon competițional.

5. Să aibe recomandarea C.J.A. Arad.

– CATEGORIA I

1. Să aibe un stagiu de cel puțin 18 luni în cadrul categoriei a II-a. Să fi condus un număr de minim 15 jocuri oficiale în calitate de arbitru de categoria a II-a.

2. C.J.A. poate aproba reducerea stagiului și a numărului de jocuri pentru jucătorii internaționali sau naționali Liga 1, 2, 3, precum și pentru arbitri femei care au dovedit calități deosebite pentru arbitraj.

3. Să fi participat cu regularitate la ședințele de pregătire organizate de C.J.A. Arad.

4. Să nu fi suferit sancțiuni disciplinare la jocurile arbitrate în ultimele 12 luni.

5. Să aibe recomandarea C.J.A. Arad.

În conformitate cu art. 89 al R.O.D.A.A.F., NOTA MINIMĂ DE PROMOVARE ÎN CATEGORIE este 7,00.

DOSARUL DE PARTICIPARE LA CONCURS VA FI FORMAT DIN :

1. Cerere de înscriere (scrisă de mână / calculator de candidat).

2. Lista jocurilor conduse în perioada de stagiu premergătoare examenului, vizată de președintele C.J.A. (se întocmește și se atașează la dosar de către C.J.A.).

3. Certificat de Cazier Judiciar (se obține și se atașează dosarului de către candidat)

4. Recomandarea C.J.A. (se întocmește și se atașează dosarului de către C.J.A. Arad).

5. Taxa de concurs.

Documentele și taxa menționate se vor înainta de candidat către oricare membru C.J.A. Arad într-un dosar plic, pe care se va înscrie numele și prenumele candidatului împreună cu menționarea concursului la care se înscrie.

Data limită de înscriere : 24.11.2017.

Mențiunea 1 : La concursul de promovare în categoria a II-a au drept de participare toți absolvenții cursului de arbitri din anul 2017, împreună cu toți arbitri activi care nu au obținut până în prezent calificativul (componenții LOT LIGA 4 trebuie să OBȚINĂ în mod OBLIGATORIU minim CATEGORIA a II-a).

Mențiunea 2 : La concursul de promovare în categoria I au drept de participare toți arbitri care au obținut categoria a II-a în anul 2015 sau anterior.