COMISIA JUDEȚEANĂ A ARBITRILOR ARAD

REZULTATE EXAMEN PROMOVARE ARBITRI ÎN CATEGORIA a II-a
12.10.2019

1. BERENZ Theodor-Bogdan – Respins
2. BOIȚ Dorin-Sebastian – Admis
3. CRISTEA Ioana – Respins
4. DIȘ Paul – Respins
5. POPA Sebastian – Respins
6. RUSU Răzvan – Admis
7. TĂUTAN Cristina-Andreea – Respins
8. VÎLCEANU Marius – Respins

Conform prevederilor R.O.D.A.A.F., nota minimă pentru a fi declarat ADMIS a fost 7.00.