COMISIA JUDEŢEANĂ A ARBITRILOR ARAD

Anunţă participanţii la CONCURSURILE DE PROMOVARE A ARBITRILOR ÎN LIGA 4, respectiv de OBŢINERE A STATUTULUI DE OBSERVATOR ARBITRU DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARELOR DE PARTICIPARE (COMPLETE) este: VINERI, 19 AUGUST 2016, ora 16.00.

Dosarele se depun la dl. Corneliu TIULEA, tel. 0723 068841.

Nedepunerea dosarelor în termen atrage după sine imposibilitatea prezentării la concurs.