COMISIA JUDEȚEANĂ A ARBITRILOR ARAD

Informează ARBITRI / ARBITRI ASISTENȚI componenți ai LOTULUI LIGII 4 asupra modalităților de testare în urma anulării Consfătuiri de Iarnă a Arbitrilor C.J.A. Arad.

Astfel, pentru a veni în intâmpinarea tuturor și a evita eventualele disfuncționalități, vor exista 2 posibilități de susținere a testărilor teoretice și fizice, după cum urmează, opțiunea de participare obligatorie la una dintre ele aparținând fiecăruia:

1. Sâmbătă, 25 Februarie 2017:

  – Sediul A.J.F. Arad – ora 10.00

  – teste fizice și teoretice

2. Sâmbătă, 4 Martie 2017:

  – Stadion Gloria Arad – teste fizice – ora 10.00

  – Universitatea U.A.V. – teste teoretice – ora 11.00

Bibliografia și modalitățile de testare rămân nemodificate.

Atenție! Testările fizice se pot da doar în condițiile prezentării certificatului medical de la Medicina Sportivă.

Componenții LOT LIGA 5 / 6 vor susține testările conform programării inițial comunicate.