Comisia Județeană a Arbitrilor s-a întrunit azi, 12 ianuarie, la sediul A.J.F. Arad, în prima ședință a acestui an. Cu acest prilej s-a făcut analiza activității desfășurate în anul precedent și s-a creionat programul activităților arbitrilor pentru sezonul de primăvară. Ne exprimăm regretul că președintele și secretarul general al A.J.F., domnii Adrian Lucaci respectiv Vasile Rad, nu au dat curs invitației de a participa la această întrunire, cu toate că în presă președintele instituției sus-menționate a invocat necesitatea unui astfel de demers. În urma analizei, am constatat că, deși mai sunt lucruri de îmbunătățit, rezultatele obținute ne dau încredere în activitatea ce o desfășurăm. În același timp, ne exprimăm hotărârea de a nu ne abate nici în viitor de la principiile cu care am pornit la drum, respectiv de a nu ceda presiunilor de orice natură, fie ele chiar și politice, și de a nu permite imixtiuni în probleme ce țin de delegarea și sancționarea arbitrilor, indiferent de consecințe.