COMISIA JUDEȚEANĂ A ARBITRILOR ARAD

Joi, 10 Martie 2022, la sala festivă a Liceului Tehnologic ”Aurel Vlaicu” din Arad, s-a desfășurat CONSFĂTUIREA ARBITRILOR ȘI OBSERVATORILOR ARBITRI C.J.A. ARAD, premergătoare reluării campionatelor județene organizate de A.J.F. Arad.

Cu o participare numeroasă, pentru prima oară fizic după ridicarea restricțiilor impuse de pandemia Covid-19 din ultimii ani, consfătuirea s-a derulat în cele mai bune condiții, având ca și suport, pe lângă temele susținute de lectorii din cadrul comisiei, materiale audio – video puse la dispoziție de C.C.A. pentru perfecționarea continuă a corpului de arbitri.

Temele au abordat specific legile jocului de fotbal și ultimele modificări ale acestora, împreună cu vizionarea și analiza unor faze extrase din jocuri desfășurate la nivel european, unde arbitri și observatorii arbitri au avut ocazia să se exprime asupra corectitudinii deciziilor luate și să motiveze concret baza în care s-au pus în practică.

Pe lângă cele menționate mai sus, Comisia Județeană a Arbitrilor Arad a ținut să premieze și în mod fizic laureații anului 2021, președintele Casian Băla înmânând în mod festiv plachetele și diplomele special create pentru această ocazie. Încă odată, au fost aplaudați la scenă deschisă arbitrul anului 2021 – Alin Deac și arbitrul asistent al anului 2021 – Zoltan Nagy.

De asemenea, au fost nominalizați și prezentați în fața echipei arbitrilor de fotbal arădeni absolvenții cursurilor Școlii de Arbitri organizate în 2021, care au primit cu această ocazie carnetul de arbitru și adeverința care atestă această calitate.

Nu în ultimul rând, conducerea C.J.A. Arad a transmis corpului de arbitri și observatori o serie de recomandări și instrucțiuni cu privire la reluarea campionatelor, care se va produce în acest weekend.

Toți participanții au apreciat acțiunea ca fiind benefică, motivatoare și instructivă, manifestând interesul pentru derularea cât mai curând posibil și a altor consfătuiri de acest gen.

Succes tuturor în returul campionatului 2021 – 2022!