BIROUL COMISIEI JUDEŢENE DE ARBITRI ARAD

a HOTĂRÂT de asemenea în şedinţa ordinară din 27 iunie 2014, ca măsură suplimentară de impulsionare a participării tuturor membrilor acesteia la şedinţele săptămânale de pregătire care se susţin în fiecare JOI, de la ora 18.00, la UVVG (Perla), ca DELEGĂRILE ARBITRILOR SĂ FIE COMUNICATE INDIVIDUAL ÎN CADRUL ŞEDINŢEI CĂTRE TOŢI CEI PREZENŢI ÎN SALĂ, URMÂND CA AFIŞAREA PE SITE-UL DE INTERNET SĂ SE FACĂ IN FIECARE VINERI, DUPĂ ORA 16.00.

Această măsură va fi pusă în practică până la finalul CAMPIONATELOR JUDEŢENE DE FOTBAL ale judeţului Arad, ediţia 2013 / 2014, urmând ca până la demararea CAMPIONATELOR 2014 / 2015 să se stabilească formatul eficientizat al pregătirii continue a ARBITRILOR şi OBSERVATORILOR DE ARBITRI.

Pentru jocurile care vor avea ca zi de desfăşurare VINERI, ARBITRI / ARBITRI ASISTENŢI / OBSERVATORII DE ARBITRI vor fi contactaţi telefonic direct de dl. DORU HERŢEG, secretar C.J.A. Arad.