COMISIA JUDEŢEANĂ A ARBITRILOR ARAD

Informează toţi mebrii, ARBITRI şi OBSERVATORI DE ARBITRI, asupra faptului că începând cu noul sezon competiţional, 2015 / 2016, plata baremurilor de arbitraj / observare se va face de către echipele implicate în toate competiţiile organizate de A.J.F. Arad direct la terenul de joc, în baza unor documente justificative (factură / chitanţă) emise direct de ARBITRU / OBSERVATOR DE ARBITRI.

Pentru ca acest lucru să poată fi posibil odată cu startul competiţional, fiecare dintre cei menţionaţi mai sus au obligaţia să îşi activeze PROFESIA LIBERALĂ DE ARBITRU, cod CAEN 9319 – ALTE ACTIVITĂŢI SPORTIVE.

Actele necesare autorizării sunt:

  • – DECLARAŢIA 070 – A.N.A.F.;
  • – ADEVERINŢA DIN CARE SĂ REIASĂ CALITATEA DE ARBITRU SAU ARBITRU ONORIFIC (emisă de A.J.F. Arad);
  • – DOVADA SEDIULUI (copie CF sau CONTRACT VÂNZARE – CUMPĂRARE PROPRIETATE – pentru cei care nu deţin o locuinţă este necesar un CONTRACT DE COMODAT / ÎNCHIRIERE);
  • – COPIE CARTE DE IDENTITATE;
  • – DECLARAŢIA 220 – A.N.A.F.

Astfel, fiecare ARBITRU / OBSERVATOR DE ARBITRI trebuie să completeze şi să depună documentaţia cât mai curând posibil la sediul A.J.F.P. – Finanţe Arad (Bd. Revoluţiei, nr. 77 / 79) – camera 8 / 9, sediu de unde vor ridica ulterior şi AUTORIZAŢIA.

Declaraţiile ANAF se pot descărca electronic şi completa de la următoarele adrese electronice:

Modul de completare a acestora va fi exemplificat in cadrul unor fotografii în secţiunea „GALERIE FOTO” a site-ului nostru, în albumul „DECLARAŢII FISCALE 2015”.

ADEVERINŢA din care să rezulte calitatea de ARBITRU / ARBITRU ONORIFIC se va obţine de la C.J.A. Arad.

Detalii asupra noului mod de lucru şi a obligaţiilor care reies din acesta vor fi oferite în cadrul şedinţei de pregătire a arbitrilor şi observatorilor din data de 6 august 2015, ora 18.00, de către domnul Corneliu TIULEA.