COMISIA JUDEŢEANĂ A ARBITRILOR ARAD

a stabilit în cadrul şedinţei din 27 ianuarie 2015, PROGRAMUL DE RELUARE A ACTIVITĂŢILOR PREMERGĂTOARE ÎNCEPERII RETURULUI CAMPIONATELOR JUDEŢENE DE FOTBAL 2014 / 2015 ORGANIZATE DE A.J.F. ARAD.

  Astfel, se aduce la cunoştinţa tuturor ARBITRILOR, ARBITRILOR ASISTENŢI ŞI OBSERVATORILOR DE ARBITRI DIN TOATE LOTURILE JUDEŢENE următarele repere calendaristice:

1. Sâmbătă, 21 Februarie 2015 – ora 09.00 – Pista de atletism stadion GLORIA Arad – Testarea fizică a ARBITRILOR / ARBITRILOR ASISTENŢI – TOATE LOTURILE, conform următoarelor specificaţii:

 – ARBITRI – Test FIFA 30″ / 35″ (30″x 150m cu 35″x50m)

  – până la 30 ani – minim 20 repetări x 150m

  – 30 / 40 ani – minim 18 repetări x 150m

  – peste 40 ani – minim 16 repetări x 150m

 – ARBITRI ASISTENŢI – Test FIFA 30″ / 40″ (30″x150m cu 40″x50m)

  – până la 30 ani – minim 20 repetări x 150m

  – 30 / 40 ani – minim 18 repetări x 150m

  – peste 40 ani – minim 16 repetări x 150m

  Participarea arbitrilor / arbitrilor asistenţi la testarea fizică este condiţionată de PREZENTAREA PREALABILĂ A ADEVERINŢEI MEDICALE ELIBERATĂ DE CABINETUL DE MEDICINĂ SPORTIVĂ, care să ateste faptul că sunt apţi pentru practicarea activităţii de arbitru fotbal.

  De asemenea, pentru participarea la testările fizice şi teoretice, ARBITRI / ARBITRI ASISTENŢI vor prezenta faptic CARNETUL DE ARBITRU, având achitată la zi viza anuală şi fără a avea restanţe financiare faţă de C.J.A. Arad.

  Atragem atenţia ARBITRILOR / ARBITRILOR ASISTENŢI DIN CADRUL LOTULUI DE LIGA 4 că neîncadrarea în baremele stabilite şi comunicate mai sus la testarea şi retestarea fizică programată înainte de începerea returului va conduce la RETROGRADAREA ACESTORA ÎN LOTURILE LIGILOR INFERIOARE!

2. Sâmbătă, 21 Februarie 2015 – cât mai curând posibil după susţinerea testărilor fizice – Sala de şedinţe UVVG – Constructorul – Testarea teoretică a cunoştinţelor ARBITRILOR / ARBITRILOR ASISTENŢI DIN TOATE LOTURILE

  Bibliografia:

  – Legile Jocului de Fotbal

  – Regulamentul de Organizare a Activităţii Fotbalistice (R.O.A.F.)

3. Vineri, 6 Martie 2015 – ora 17.00 – Sala de şedinţe UVVG – Constructorul – Testarea teoretică a OBSERVATORILOR DE ARBITRI DIN TOATE LOTURILE

  Bibliografia:

  – Legile Jocului de Fotbal

  – Regulamentul de Organizare a Activităţii Fotbalistice (R.O.A.F.)

  Participarea OBSERVATORILOR DE ARBITRI la testările teoretice se poate face doar cu condiţia neînregistrării de restanţe financiare către C.J.A. Arad.

4. Vineri, 6 Martie 2015 – ora 18.00 – Sala de şedinţe UVVG – Constructorul – Reluarea ŞEDINŢELOR LUNARE DE PREGĂTIRE

5. Sâmbătă, 7 Martie 2015 – ora 09.00Pista de atletism stadion GLORIA Arad – Retestarea fizică a ARBITRILOR / ARBITRILOR ASISTENŢI – TOATE LOTURILE

  Baremele şi condiţiile de participare la retestarea fizică sunt cele comunicate mai sus.

6. Sâmbătă, 7 Martie 2015 – cât mai curând posibil după susţinerea testărilor fizice – Sala de şedinţe UVVG – Constructorul – Retestarea teoretică a cunoştinţelor ARBITRILOR / ARBITRILOR ASISTENŢI DIN TOATE LOTURILE

  Bibliografia şi condiţiile de participare la retestarea teoretică sunt cele comunicate mai sus.

  În continuare, ŞEDINŢELE ORDINARE DE PREGĂTIRE A ARBITRILOR ŞI OBSERVATORILOR DE ARBITRI se vor desfăşura cu o FRECVENŢĂ LUNARĂ, de regulă în prima VINERI a lunilor calendaristice, începând cu ora 18.00, la sala de şedinţe din cadrul UVVG – Constructorul. Ca şi în ultima perioadă, şedinţele sunt OBLIGATORII, participarea la acestea fiind condiţia necesară pentru delegarea la jocurile din cadrul etapelor din luna calendaristică la care se face referire. În cadrul acestora se vor face analiza prestaţilor din etapele scurse pâna la data şedinţei, susţinerea de teme teoretice şi video, dezbatere pe marginea unor subiecte diverse, probleme disciplinare sesizate de Comisia de Disciplină şi eventuale sancţiuni dictate, alte comunicări din partea C.J.A. Arad, A.J.F. Arad, C.C.A., F.R.F., etc.

  Membri BIROULUI COMISIEI JUDEŢENE A ARBITRILOR ARAD vă urează să aveţi un an competiţional exemplar, cu succese pe toate planurile şi fără probleme deosebite în activitate!