Comisia Centrala a Arbitrilor
organizeaza un concurs de promovare in Liga 2 si 3 dupa cum urmeaza:

Concurs pentru promovare in Liga 2

Data de desfasurare: 09-10 octombrie 2018 pentru arbitri,
09-10 octombrie 2018 pentru arbitri asistenți,
Localitate: Bucuresti,
Locuri scoase la concurs: Arbitri: 2 pentru barbați și 1 pentru femei
Arbitri asistenti: 3 pentru barbați și 2 pentru femei

Concurs pentru promovare in Liga 3

Data de desfasurare: 09-10 octombrie 2018 pentru arbitri,
09-10 octombrie 2018 pentru arbitri asistenți,
Localitate: Bucuresti,
Locuri scoase la concurs: Arbitri: 3 pentru barbați
Arbitri asistenti: 5 pentru barbați

Concursul va consta in examen fizic si examen teoretic.

Examenul fizic va consta in:
• Arbitri : 6 x 40 m si test Cooper
• Arbitri asistenti : 6 x 40 m si testul mini Cooper
• Baremurile de concurs sunt cele de la examenul precedent (2017) și vor fi reafișate în timp util

Examenul teoretic va consta din 20 de intrebari tip grilă.

In functie de numarul candidatilor, orele de sustinere a probelor si repartizarea pe grupe va fi afisata in timp util de catre C.C.A.

Conform capitolului TAXE (Anexa 2) din Statute şi Regulamente, fiecare arbitru / arbitru asistent candidat este obligat să achite o taxă de înscriere în contul CCA:

FRF – CCA; str. Sg Vasile Serbanica, nr 12, sector 2, Bucureşti
Cont FRF-CCA : RO74BTRL04301205F05444XX – Sucursala Unirii
Cod fiscal: RO9825583

şi să transmită prin email la C.C.A. dovada plăţii (cca@frf.ro) pana la 28 septembrie 2018.

Bibliografie pentru testul teoretic :
• Legile Jocului 2018/2019
• Regulamentul de Organizare a Activitatii Fotbalistice (Statute şi Regulamente)

Arbitrii candidati la concursul de promovare trebuie sa indeplineasca conditiile stipulate in R.O.D.A.A.F. – ul in vigoare (site-ul F.R.F.).

Dosarele candidaţilor întocmite în conformitate cu prevederile R.O.D.A.A.F., vor fi stranse de presedintele C.J.A., care răspunde de respectiva asociaţie si vor fi depuse la sediul C.C.A. sau vor fi trimise prin curier insotite de un borderou pana la data de 24 septembrie 2018 (data de sosire la sediul C.C.A.).

Tabelul nominal cu candidatii la concurs va fi de asemenea semnat si ştampilat de preşedintele AJF/AMF/CJA/CMA si va fi depus la CCA impreuna cu dosarele pana la data 24 septembrie 2018.

Tabelul nominal va fi intocmit de C.J.A. Arad și va cuprinde în mod obligatoriu următoarele:
• Număr curent;
• Numele şi prenumele fiecărui candidat;
• Prenumele tatălui şi a mamei;
• Locul şi data naşterii;
• Codul numeric personal;
• Data absolvirii bacalareatului
• Clasificarea: arbitru sau arbitru asistent
• Decizia de acordare a categoriei a I de clasificare şi asociaţia judeţeană (municipiul Bucureşti) care a acordat-o.
*alaturat gasiti un model de tabel pe care il puteti folosi la completarea datelor

Comisiile judeţene (municipiul Bucureşti) ale arbitrilor vor atrage atenţia candidaţilor ca, la data prezentării la examen să poarte asupra lor:
• Carte de identitate
• Pix cu pastă albastră

Notă:
În cazul apariției unor evenimente neprevăzute (gen: pista nu este disponibilă în zilele respective, a sălii pentru testul teoretic, conditii meteo,etc…) examenul se poate decala în zilele următoare.