COMISIA JUDEȚEANĂ A ARBITRILOR ARAD

Informează arbitri care îndeplinesc condițiile stipulate de R.O.D.A.A.F. asupra faptului că EXAMENUL DE OBȚINERE A CATEGORIEI I, RESPECTIV a II-a se vor susține la SEDIUL A.J.F. ARAD, din str. Infanteriei, nr. 3, în data de 20.10.2018, cu începere de la orele 09:00.

Bibliografia cuprinde :
– Legile Jocului
– R.O.A.F.

Examenul va consta în 20 de întrebări cu răspunsuri tip grilă.

Conform R.O.D.A.A.F.:
Art. 87 – Condiţiile care trebuie îndeplinite cumulativ de către candidaţii la examenul de promovare pentru categoria a II-a sunt:
1. Să aibă cel puţin 6 luni vechime ca arbitru stagiar;
2. Să fi condus cel puţin 12 jocuri oficiale, ca arbitru;
3. Să fi participat la şedinţele de pregătire şi la şedinţele organizate de comisia judeţeană a arbitrilor;
4. Să nu fi suferit sancţiuni disciplinare la jocurile arbitrate în ultimul sezon competiţional;
5. Să aibă recomandarea subcomisiei (în judeţele unde există o astfel de comisie) şi / sau a ofiţerului de dezvoltare.
Art. 88 – Condiţiile ce trebuie îndeplinite de candidaţii la examenul de promovare pentru categoria I sunt:
1. Să aibă un stagiu de cel puţin 18 luni în categoria a II-a. Să fi condus ca arbitru sau arbitru asistent cel puţin 15 jocuri oficiale, ca arbitru de categoria a II-a;
2. C.J.A./C.M.A pot aproba reducerea stagiului şi a numărului de jocuri pentru jucătorii internaţionali sau naţionali Ligile 1, 2 şi 3, precum şi pentru arbitri femei care au dovedit calităţi deosebite pentru arbitraj.
3. Să fi participat cu regularitate la şedinţele organizate de comisia judeţeană a arbitrilor;
4. Să nu fi suferit sancţiuni disciplinare la jocurile arbitrate în ultimele 12 luni;
5. Să aibă recomandarea subcomisiei judeţene (municipiului Bucureşti) a arbitrilor, în judeţele unde există o astfel de comisie şi/sau a ofiţerului de dezvoltare;
Art.89 – Nota minimă pentru promovarea într-o categorie superioară este 7.

Dosarele de înscriere se pot depune de către candidați, împreuna cu taxa de examen de 100 lei la oricare din membri C.J.A. Arad, nu mai târziu de 17.10.2018. Conform R.O.D.A.A.F., acesta trebuie să cuprindă:
Art. 83 – Dosarele care se întocmesc pentru examenul de promovare, trebuie să cuprindă următoarele documente:
1. Cerere de înscriere;
2. Lista jocurilor conduse în perioada de stagiu premergătoare examenului, avizată de preşedintele C.J.A./C.M.A.;
3. Certificat de cazier judiciar.